Categorie archieven: Duurzame inzetbaarheid

Verzuimdashboard

Ontdek het Symion Verzuimdashboard: Jouw tool voor verzuimbeheer en Duurzame Inzetbaarheid In de hectische wereld van bedrijfsvoering is het beheersen van verzuim een stille uitdaging die veel organisaties dagelijks treft. Het sluipt binnen, verstoort de productiviteit en kan aanzienlijke verborgen kosten met zich meebrengen. Die kosten zijn te vermijden. Symion biedt hiervoor een slimme oplossing: […]

Leiderschap in de onderstroom

Waarschijnlijk kennen we de begrippen ‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’ allemaal wel. Korte uitleg: met de bovenstroom in een organisatie bedoelen we alle zichtbare en afgesproken zaken, zoals de doelen, de taken en rollen (functiebeschrijvingen) van medewerkers, de procedures die mensen moeten volgen, etc. Met onderstroom duiden we alle zaken aan die wat verborgen zijn, maar wel […]

Symion Verzuimkosten Dashboard

Maak kennis met het Symion Verzuimkosten Dashboard Wat is de positie van jouw organisatie in Ziekteverzuim, Verzuimpreventie, Verzuimreductie en Duurzame Inzetbaarheid? Als organisatie is het cruciaal om te allen tijde een duidelijk beeld te hebben van waar je staat. ‘Weten waar je staat’ als organisatie verwijst naar het hebben van een duidelijk begrip van verschillende […]

The ministry for the future

Toekomst? Dit is de titel van het boek dat ik met kerst heb gekregen. In dit boek, in het Nederlands ‘Het ministerie voor de toekomst’, beschrijft Kim Stanley Robinson een schokkende, akelige, maar helaas wellicht realistische toekomst, waarin steeds meer mensen (volken) slachtoffer worden van klimaatverandering, zeespiegelstijging, etc. Om dat te keren heeft de wereld […]

Talent Management Systeem

Volwassenheid Volwassen organisaties bestaan uit volwassen mensen die volwassen gedrag vertonen! Een belangrijk kenmerk van volwassen mensen is dat ze een goed ontwikkeld vermogen hebben tot zelfreflectie. Ze weten wie ze zijn, wat ze kunnen, waar hun valkuilen liggen en hoe ze reageren op gedragingen van anderen. Dat is altijd het resultaat van vaardigheden, psychologische […]

Snelheidsduivels

Kilometers waarnemen Ik rij nogal wat kilometers over onze Hollandse snelwegen. Mijn interesse in gedrag van mensen maakt dat ik met die interesse kijk naar hoe andere chauffeurs zich gedragen in files. Je hebt verschillende types. Allereerst heb je de ‘hufters’. Ze pakken iedere meter die vrijkomt, wisselen vaak van baan, halen rechts in, en […]

Talenten alleen van jou?

Zijn jouw talenten alleen van jou? Mooie vraag toch? Een mooie vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Ja, die zijn van jou want wat je gekregen hebt mag je houden. Zeker wat betreft de talenten die je in de loop van de tijd verder hebt ontwikkeld. Maar is dat alles wat je ermee kunt doen? […]

Bestaanszekerheid voor werkenden mensen

Onderstaand artikel is door middel van ChatGPT opgesteld: Bestaanszekerheid voor werkende mensen is een belangrijk sociaal en politiek onderwerp dat betrekking heeft op de garantie van een minimaal niveau van welvaart en sociale bescherming voor mensen die in loondienst zijn of als zelfstandige werken. Verschillende aspecten spelen een rol bij het waarborgen van bestaanszekerheid voor […]

Duurzame Inzetbaarheid in het nieuwe pensioenakkoord

Duurzame Inzetbaarheid in het nieuwe pensioenakkoord, zelfs met subsidiemogelijkheid! Het nieuwe pensioenakkoord behelst meer dan getallen zoals de AOW-leeftijd of de hoogte van de pensioenuitkering. Gelukkig maar. Het kabinet heeft met de sociale partners als onderdeel van dit akkoord maatregelen getroffen voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Deze moeten ervoor zorgen […]

Workshop Talent Management Systeem

Als partner van TMA hebben we op 15 september samen een workshop verzorgd voor onze klanten. Met een groep van ongeveer 20 mensen hebben Francisca Schreur en Maurice van Raalte ons laten kennismaken met het nieuwe Talent Management Systeem. De TMA (Talent Motivatie Analyse) is een inmiddels al jaren gebruikt instrument om drijfveren, talenten en […]

Waar vind ik goede medewerkers?

Krapte op de arbeidsmarkt Soms hoor ik ondernemers verzuchten dat ze niet aan gekwalificeerd personeel kunnen komen. ‘Ze zijn niet te vinden.’ ‘Ik heb al vaker ‘nee’ moeten verkopen aan klanten, omdat ik onvoldoende personeel heb om het werk uit te voeren.’ ‘De wachttijden lopen steeds verder op. Pas over vijf maanden heb ik ruimte […]

Implementeren van Integraal HR-management

De vraag die we aan ChatGPT, een AI tekstgenerator, hebben gesteld is: ‘Wat kun je organisatorisch bereiken met integraal HR-management?’ Het antwoord geeft een keurig overzicht van zes belangrijke aandachtspunten die onderling nauw met elkaar verbonden zijn (integraal). Zouden we zelf dit antwoord hebben kunnen geven? Ja, misschien wel beter, of anders, maar zeker niet […]

Het doel van werken

Doel Alles wat we doen heeft een doel. Soms zijn we ons heel bewust van die bedoeling, vooral bij gerichte acties, maar vaker ook onbewust. Als je mensen vraagt waarom ze iets doen, moeten ze soms even nadenken, of je hoort bijvoorbeeld iets als: ‘nou, gewoon, dat doe ik altijd’. Wanneer je dan doorvraagt ligt […]

Subsidie, laat jij het geld wegschieten?

Subsidium, zoals het woord in het Klassiek Latijn al gebruikt werd en synoniem stond voor ondersteuning, hulp, bijstand. Het is van alle tijden. Maak jij maximaal gebruik van de bestaande financiële mogelijkheden om de ontwikkeling van je bedrijf én je mensen door de overheid te laten ondersteunen? Nederland kent enorm veel subsidieregelingen waar ondernemingen aanspraak […]

Stimulans voor opleidingsbeleid

Invloed Mensen en kunstmatige constructies van mensen, organisaties, beïnvloeden elkaar voortdurend. Dat gebeurt natuurlijk door direct met elkaar te communiceren, maar ook indirect door regels, wetten of verleidingen (reclame, kortingen). Dit is van alle tijden en zal ook nooit veranderen. Over veel van die beïnvloedingsvormen zijn allerlei boeken en theorieën verschenen. Interessant en leerzaam, al […]