Talenten alleen van jou?

Zijn jouw talenten alleen van jou?

Mooie vraag toch? Een mooie vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.
Ja, die zijn van jou want wat je gekregen hebt mag je houden. Zeker wat betreft de talenten die je in de loop van de tijd verder hebt ontwikkeld.

Maar is dat alles wat je ermee kunt doen? Ik geef een korte inleiding en help je het antwoord te geven.

Van oudsher zijn talenten een soort van munten. Die waren van jou en mocht je ook houden. Je kon ze in een oude sok doen, of erop gaan zitten, ze tellen, of ze oppoetsen. Maar met die munten kun je natuurlijk veel meer. Voor een aantal munten kun je iets kopen wat je graag wilt hebben. Of je kunt een investering doen die tot een gewenste situatie kan leiden. Die later grotere voordelen oplevert.

In deze tijd verstaan we onder talenten iets veel persoonlijkers. Het gebruik van die hedendaagse talenten komt beslist overeen met die van de oude munten: je kunt ze veiligstellen, koesteren en bewonderen, of ze voor je laten werken.

Even iets meer uitleg.

Talenten en Drijfveren

Talenten zijn de bouwstenen van iemands persoonlijkheid. Ze bepalen zogezegd mede iemands persoonlijkheid. Talenten hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en hun (potentiële) ontwikkeling. Talenten zijn bijzondere kwaliteiten, of eigenschappen die er, vergeleken met andere, positief uitspringen. Zij komen voort uit meerdere drijfveren die invloed uitoefenen op het handelen. Dit gebeurt bij iedereen in verschillende mate en richtingen.

De Talenten Motivatie Analyse meet in hoeverre deze drijfveren voor jou werken. TMA biedt een precies overzicht van jouw talenten en drijfveren. TMA is niet de enige die dat doet. Zij is wel de enige die deze persoonlijke informatie via een digitaal platform toegankelijk en deelbaar maakt. En daar komt het leuke.

Net als met de talenten uit de oudheid kun je talenten koesteren, maar je kunt ze nu ook voor je laten werken. Letterlijk kunnen jij en je collega’s talenten met elkaar delen. En dat allemaal via een App op je smartphone.

Daardoor leer je allereerst jezelf beter kennen, maar ook die collega waar je in meerdere of mindere mate mee samenwerkt. Je kunt bekijken welke talenten jullie beiden hebben en hoe je daar in de samenwerking mee kunt omgaan. Nog mooier is het overzicht waarin je de verschillen tussen jou en die ander kunt verkennen.

Het komt er dus op neer dat als je de moed hebt om je talenten te delen met iemand waarmee je samenwerkt (of moet samenwerken), je tot betere afstemming komt, simpel omdat je via dat systeem tools aangereikt krijgt voor betere communicatie en betere samenwerking. En dat heb je letterlijk, met je mobiel, in je hand.

In bovenstaand plaatje tonen we een scherm uit dat Talenten Management Systeem dat je op je smartphone beschikbaar krijgt.

Dat je met in achtneming van privacywetgeving je talenten met iemand kunt delen levert prachtige inzichten op, je ziet overeenkomsten met die ander en ook de verschillen. En je krijgt tips en work-outs aangereikt om zelf met je talentontwikkeling aan het werk te gaan.

Bel gerust eens met ons als je meer van deze innovatieve ontwikkeling wilt weten of zien.