Maestro

Onlangs is de dirigeerwedstrijd Maestro afgelopen. Ik vind het een fascinerend programma. Voor degenen die het niet kennen: bekende Nederlanders worden onervaren voor een symfonieorkest gezet met de opdracht een klassieke compositie te dirigeren. Het is een wedstrijd die uiteindelijk op basis van punten van een vakjury wordt beslist. Deze keer heeft Chris Zegers met […]

The ministry for the future

Toekomst? Dit is de titel van het boek dat ik met kerst heb gekregen. In dit boek, in het Nederlands ‘Het ministerie voor de toekomst’, beschrijft Kim Stanley Robinson een schokkende, akelige, maar helaas wellicht realistische toekomst, waarin steeds meer mensen (volken) slachtoffer worden van klimaatverandering, zeespiegelstijging, etc. Om dat te keren heeft de wereld […]

Talent Management Systeem

Volwassenheid Volwassen organisaties bestaan uit volwassen mensen die volwassen gedrag vertonen! Een belangrijk kenmerk van volwassen mensen is dat ze een goed ontwikkeld vermogen hebben tot zelfreflectie. Ze weten wie ze zijn, wat ze kunnen, waar hun valkuilen liggen en hoe ze reageren op gedragingen van anderen. Dat is altijd het resultaat van vaardigheden, psychologische […]

Snelheidsduivels

Kilometers waarnemen Ik rij nogal wat kilometers over onze Hollandse snelwegen. Mijn interesse in gedrag van mensen maakt dat ik met die interesse kijk naar hoe andere chauffeurs zich gedragen in files. Je hebt verschillende types. Allereerst heb je de ‘hufters’. Ze pakken iedere meter die vrijkomt, wisselen vaak van baan, halen rechts in, en […]

Talenten alleen van jou?

Zijn jouw talenten alleen van jou? Mooie vraag toch? Een mooie vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Ja, die zijn van jou want wat je gekregen hebt mag je houden. Zeker wat betreft de talenten die je in de loop van de tijd verder hebt ontwikkeld. Maar is dat alles wat je ermee kunt doen? […]

Bestaanszekerheid voor werkenden mensen

Onderstaand artikel is door middel van ChatGPT opgesteld: Bestaanszekerheid voor werkende mensen is een belangrijk sociaal en politiek onderwerp dat betrekking heeft op de garantie van een minimaal niveau van welvaart en sociale bescherming voor mensen die in loondienst zijn of als zelfstandige werken. Verschillende aspecten spelen een rol bij het waarborgen van bestaanszekerheid voor […]

Duurzame Inzetbaarheid in het nieuwe pensioenakkoord

Duurzame Inzetbaarheid in het nieuwe pensioenakkoord, zelfs met subsidiemogelijkheid! Het nieuwe pensioenakkoord behelst meer dan getallen zoals de AOW-leeftijd of de hoogte van de pensioenuitkering. Gelukkig maar. Het kabinet heeft met de sociale partners als onderdeel van dit akkoord maatregelen getroffen voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Deze moeten ervoor zorgen […]

Bestaanszekerheid op langere termijn

Ondernemen Ondernemers en andere initiatiefnemers die organisaties opzetten doen dat niet zomaar. Zij investeren in mensen, machines, computers, een gebouw in de verwachting dat zij dit geïnvesteerde geld terugverdienen met een goed rendement. Los van het belang om het doel van de organisatie, waarvoor deze is opgericht, na te streven is het van belang te […]

Workshop Talent Management Systeem

Als partner van TMA hebben we op 15 september samen een workshop verzorgd voor onze klanten. Met een groep van ongeveer 20 mensen hebben Francisca Schreur en Maurice van Raalte ons laten kennismaken met het nieuwe Talent Management Systeem. De TMA (Talent Motivatie Analyse) is een inmiddels al jaren gebruikt instrument om drijfveren, talenten en […]

Waar vind ik goede medewerkers?

Krapte op de arbeidsmarkt Soms hoor ik ondernemers verzuchten dat ze niet aan gekwalificeerd personeel kunnen komen. ‘Ze zijn niet te vinden.’ ‘Ik heb al vaker ‘nee’ moeten verkopen aan klanten, omdat ik onvoldoende personeel heb om het werk uit te voeren.’ ‘De wachttijden lopen steeds verder op. Pas over vijf maanden heb ik ruimte […]

Implementeren van Integraal HR-management

De vraag die we aan ChatGPT, een AI tekstgenerator, hebben gesteld is: ‘Wat kun je organisatorisch bereiken met integraal HR-management?’ Het antwoord geeft een keurig overzicht van zes belangrijke aandachtspunten die onderling nauw met elkaar verbonden zijn (integraal). Zouden we zelf dit antwoord hebben kunnen geven? Ja, misschien wel beter, of anders, maar zeker niet […]

Het doel van werken

Doel Alles wat we doen heeft een doel. Soms zijn we ons heel bewust van die bedoeling, vooral bij gerichte acties, maar vaker ook onbewust. Als je mensen vraagt waarom ze iets doen, moeten ze soms even nadenken, of je hoort bijvoorbeeld iets als: ‘nou, gewoon, dat doe ik altijd’. Wanneer je dan doorvraagt ligt […]

Als interimmer effectief samenwerken

Samenwerken Waar mensen samenwerken is er sprake van wederzijdse beïnvloeding. Iedereen levert een bijdrage aan een te bereiken resultaat. Dat gaat echter niet vanzelf goed. Om tot effectieve samenwerking te komen moet dan ook in de eerste plaats het doel helder zijn: zijn we allemaal wel gericht op hetzelfde eindresultaat? Als dat duidelijk is zullen […]

Symion, jouw interim partner!

Waarom een interimmer? Omdat je soms extra expertise in je organisatie nodig hebt om een vraagstuk op te lossen; Omdat je organisatie door een extra opdracht, ziekte of ontslag tijdelijk onderbezet is; Omdat je organisatie een frisse impuls nodig heeft om verder te komen; Omdat je mensen té druk zijn om extra taken op zich […]

Subsidie, laat jij het geld wegschieten?

Subsidium, zoals het woord in het Klassiek Latijn al gebruikt werd en synoniem stond voor ondersteuning, hulp, bijstand. Het is van alle tijden. Maak jij maximaal gebruik van de bestaande financiële mogelijkheden om de ontwikkeling van je bedrijf én je mensen door de overheid te laten ondersteunen? Nederland kent enorm veel subsidieregelingen waar ondernemingen aanspraak […]