Talent Management Systeem

Volwassenheid
Volwassen organisaties bestaan uit volwassen mensen die volwassen gedrag vertonen! Een belangrijk kenmerk van volwassen mensen is dat ze een goed ontwikkeld vermogen hebben tot zelfreflectie. Ze weten wie ze zijn, wat ze kunnen, waar hun valkuilen liggen en hoe ze reageren op gedragingen van anderen. Dat is altijd het resultaat van vaardigheden, psychologische voorkeuren, eerdere ervaringen, aangeleerde gewoonten, emoties, etc. Volwassen gedrag kenmerkt zich door het vermogen niet direct oorzaken bij anderen te leggen, of in de verdediging te schieten, maar vooral ook door te kijken naar het eigen gedrag. Volwassen mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun gedrag en begrijpen dat zij aandeel hebben in de uitkomsten.

In organisatie gaan veel mensen dagelijks met elkaar om. Allerlei karakters die op elkaar reageren en bepaalde effecten sorteren waar we soms/vaak heel blij van worden, maar die soms ook tot negatieve uitkomsten leiden. Dan ontstaat irritatie, afkeer, boosheid, terugtrekken, bedenk het maar. Allemaal niet constructief.

Organisaties streven naar een zo goed mogelijke samenwerking, een constructieve, efficiënte, effectieve en plezierige manier van werken die het beste in mensen naar boven haalt. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt om begeleiding, of ondersteuning op dit ‘menselijke’ gebied. Al jaren het domein en expertise van HRM. En hier schuilt wat mij betreft een enorme valkuil.

Valkuil
Wanneer je stelt dat HRM verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en zorg van medewerkers, geef jetegelijkertijd medewerkers reden dat zelf niet zijn. Ik hoor soms leidinggevenden zeggen dat zij lastige intermenselijke problemen bij HRM leggen. Die moeten de gesprekken maar voeren. Sommige leidinggevende voeren personeelsgesprekken (HR-cyclus) pas uit wanneer HRM daar aandacht voor vraagt. Of wanneer het systeem zegt dat het deze maand moet gebeuren. Dan wordt het een gedwongen, bureaucratische handeling, een ‘verplicht nummer’, die geen recht doet aan echte behoeften, uitzonderingen daargelaten. Dergelijke constructies lijken op ‘zorgzame ouders’ die voor hun ‘afhankelijke kinderen’ zorgen. Hoe meer ouders zorgen en regelen, hoe afhankelijker de kinderen blijven. In een normaal ontwikkelingsproces laten ouders steeds meer los en groeien kinderen naar zelfstandige volwassenen die eigen keuzes maken.

Dit zou in organisaties ook moeten gebeuren. Wanneer zij de zorg om de ontwikkeling van hun medewerkers loslaten, zal diezelfde ontwikkeling steeds meer op het bordje van de medewerker zelf komen te liggen. Ik hoor je al zeggen dat er dan niets van terecht komt. En ja, daar ben ik het enigszins mee eens. Dus vraagt het iets extra’s van de organisatie om dit op een goede manier voor elkaar te krijgen. Om je als medewerker te kunnen ontwikkelen moet je wel weten waar je kwaliteiten liggen, welke ontwikkelingen mogelijk zijn en welke valkuilen op de loer liggen. Bovendien helpt het om als organisatie stimulansen aan te brengen die het oppakken van de eigen verantwoordelijkheid ondersteunen. Om de ontwikkeling van medewerkers te faciliteren in plaats van over te nemen.

Dat betekent dat iedere medewerker (in)zicht zou moeten hebben op de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, zichzelf goed zou moeten kennen. En dat die medewerker op basis van dit inzicht aan de slag kan om zijn kwaliteiten verder uit te bouwen, of beter in te zetten. En dat hij in staat is zijn valkuilen (beter) te omzeilen. Dat vraagt om feedback van anderen. Wie beter dan zijn directe collega’s en leidinggevende kunnen hem daarbij helpen. En andersom kan de medewerker de ander helpen groeien in zijn of haar kwaliteiten. Zo helpen medewerkers elkaar ontwikkelen. Door elkaar feedback te geven (te vragen), helpen zij bij elkaar het beste naar boven te halen. Ook in de samenwerking. Welke taken, of rollen passen het best bij wie? Hoe werken we het best samen?

Talent Management Systeem
Het getuigt van volwassenheid wanneer medewerkers zelf hiermee aan de slag gaan. Het is immers hun eigen voordeel. Maar ook dat van de organisatie. Zij dragen verantwoordelijkheid om dit op een goede manier te faciliteren. Om verantwoord los te kunnen laten. Hoe? Anno 2023 zijn daar slimme manieren voor. Wij zijn erg gecharmeerd van het Talent Management Systeem. Een hulpmiddel waarmee iedere medewerker inzicht krijgt in eigen drijfveren, talenten, competenties en valkuilen. Bovendien kun je via een handige app op je mobiele telefoon talenten met collega’s delen en vergelijken. Je kunt collega’s ook om feedback vragen, wat kan helpen je eigen ontwikkeling vorm te geven en bij te sturen.
De organisatie (HRM) kan erop toezien dat leidinggevenden en medewerkers zich ook werkelijk volwassen gedragen. Door bijv. TMS te integreren in het HR-beleid, de app beschikbaar te stellen, hierover goede afspraken te maken en elkaar hierop aan te spreken.

Wij gebruiken het al een tijd en geloven dat dit precies is wat organisaties helpt groeien naar verdere volwassenheid.
We vertellen je graag hoe snel dit kan en wat dit betekent voor de organisatie.