Slim, snel en effectief: ‘lean’

Processen inrichten

Goede mensen in een goed ingerichte organisatie!

Processen inrichten

De organisatie in processen

We helpen bedrijven/organisaties om hun continuïteit te verbeteren. Dit doen we o.a. door te zorgen voor heldere en efficiënte bedrijfsprocessen.

Alles wat in bedrijven/organisaties gebeurt, is te beschrijven in processen: zo doen we dat. Soms zijn bedrijven verplicht volgens bijvoorbeeld ISO-normen te werken. Belangrijker is dat iedere organisatie beseft dat zij hun processen zo kunnen inrichten dat daardoor een maximale opbrengst uit voortkomt.

Zij hebben daar een keus in die vraagt om deskundigheid. Verkeerde keuzes kunnen immers tot kwalijke gevolgen leiden. Het is dan ook nogal een verantwoordelijkheid die verstrekkende gevolgen heeft. Deskundige hulp daarbij verdient zich vaak meervoudig terug.

Bedrijfsprocessen; inrichten waar het moet, verbeteren waar het kan!

Als medewerkers samen werken aan een bedrijfsproces, verwacht je dat iedere stap waarde toevoegt. Zo zijn de bedrijfsprocessen oorspronkelijk ook ingericht… iedere stap voegt waarde toe!

Deze bedrijfsprocessen zijn echter ook aan corrosie onderhevig door nieuwe inzichten, nieuwe technieken en nieuwe mensen.

Het is dan tijd om de processen eens onder de loep te nemen en te kijken of alles nog gaat zoals het bedoeld is, of dat er onbedoeld toch inefficiënties zijn ingeslopen. Kwaliteitssystemen als ISO, NEN en LEAN zijn hierbij heel goede handvatten!

Het gebruik van deze kwaliteitssystemen verhogen de kwaliteit, verlagen de kosten en bevorderen het plezier in het werk.

Weten wat wij met onze ervaring  op het gebied van LEAN, ISO en NEN voor u kunnen betekenen?

“Lean en mean” processen

Alle mensen van Symion hebben leidinggevende ervaring die varieert van managementposities  op diverse niveaus tot aan directieplekken.

Deze kennis en ervaring zetten we graag in om bestaande bedrijfsprocessen te analyseren en waar mogelijk te verbeteren. Hier vallen ook methoden als Lean Six Sigma en standaarden als ISO en INK binnen ons pallet.

ISO is een Internationale Standaardisatie Organisatie die op heel veel verschillende gebieden standaarden heeft beschreven.

Deze standaarden beschrijven hoe bepaalde processen ingericht moeten worden en aan welke voorwaarden deze zouden moeten voldoen. Hier wordt sterk gekeken naar het onder controle hebben van de bedrijfsprocessen en het bewust omgaan met de risico’s van deze processen.

De meer bekende standaarden zijn die in de 9000 range waarbij de ISO9001 aangeeft dat je het voortbrengingsproces van je organisatie in control hebt. De ISO 27001 of NEN7510 gaat in op de informatiebeveiliging en informatieveiligheid.

Dit is tegenwoordig een zeer hot topic met alle cyberaanvallen hacks die we vrijwel dagelijks en de media weer terug zien komen.

LEAN Manufacturing is ontwikkelt door Toyota die in de jaren 80 haar productieproces drastisch onder handen heeft genomen en sterk heeft verbeterd. LEAN is gericht op het voorkomen van een drietal verstoringen in een productieproces, te weten

  1. Het voorkomen van overbelasting van Mensen en machines
  2. Het voorkomen van stappen in het proces die geen waarde toevoegen; hier wordt ook gekeken naar het voorkomen van “Waste” door bijvoorbeeld ook voor productie, over bewerking, te veel transport, moeten corrigeren kom maar voorraden en het inzetten van Mensen op werkzaamheden waar ze niet goed in zijn. LEAN Onderkent hier een zevental typen verspilling.
  3. Het voorkomen van ongelijkheden binnen een proces; Hierbij kunnen bijvoorbeeld wachttijden binnen het proces ontstaan.

LEAN kent 5 principes

  1. Bepaalde klantwaarde; wat is de waarde van je product voor de klant?
  2. Bepaal de waardestroom; hoe richt je dit proces in?
  3. Zorg dat de activiteiten doorstromen; voorkom wachtrijen, standaardiseer verwerkingstijden
  4. Zorg dat de afname van de producten vraag gestuurd is; zorg dat de productielijn altijd “vol” staat

Optimaliseer continu het voortbrengingsproces

Business Continuity gaat in op de risico’s die een organisatie loopt bij verstoringen van het primaire bedrijfsproces.

Verstoringen kunnen in de brede zin van het woord voorkomen en zoals we de afgelopen jaren hebben gezien kan er ineens een pandemie de kop opsteken die heel veel bedrijfsprocessen grondig heeft verstoord.

Andere typen van verstoringen zijn cyberaanvallen waarbij met DDos aanvallen of ransomware aanvallen ook de productie verstoord kan worden, waardoor het bedrijf ernstige schade kan oplopen.

In business continuity management inventariseren en analyseren we de mogelijke risico’s en kijken welke maatregelen er getroffen moeten worden om die risico’s en de impact op de organisatie daarvan te verminderen

Ontmoet de matchende specialisten

Fernando Estarippa
IT Manager en Business Analist

Eef Spies
Adv. duurzame inzetbaarheid

Jan Dirk Vriend
Interim Management en Consultancy

Laten we in contact komen!

Ik wil toegevoegde waarde!

Laten we in contact komen

Laten we in contact komen!