Auteur archieven: Jan Boekestijn

Procesmanagement = verandermanagement

Als trainer geef ik meerdere trainingen vooral op het gebied van management. Eén van die trainingen is ‘procesmanagement’. In deze training leren deelnemers processen te herkennen, op een juiste wijze te beschrijven, te onderzoeken op effectiviteit en efficiëntie en ze zo aan te passen dat daarmee kosten worden bespaard en/of de resultaten groeien. De noodzaak […]

Leiderschap in de onderstroom

Waarschijnlijk kennen we de begrippen ‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’ allemaal wel. Korte uitleg: met de bovenstroom in een organisatie bedoelen we alle zichtbare en afgesproken zaken, zoals de doelen, de taken en rollen (functiebeschrijvingen) van medewerkers, de procedures die mensen moeten volgen, etc. Met onderstroom duiden we alle zaken aan die wat verborgen zijn, maar wel […]

Maestro

Onlangs is de dirigeerwedstrijd Maestro afgelopen. Ik vind het een fascinerend programma. Voor degenen die het niet kennen: bekende Nederlanders worden onervaren voor een symfonieorkest gezet met de opdracht een klassieke compositie te dirigeren. Het is een wedstrijd die uiteindelijk op basis van punten van een vakjury wordt beslist. Deze keer heeft Chris Zegers met […]

The ministry for the future

Toekomst? Dit is de titel van het boek dat ik met kerst heb gekregen. In dit boek, in het Nederlands ‘Het ministerie voor de toekomst’, beschrijft Kim Stanley Robinson een schokkende, akelige, maar helaas wellicht realistische toekomst, waarin steeds meer mensen (volken) slachtoffer worden van klimaatverandering, zeespiegelstijging, etc. Om dat te keren heeft de wereld […]

Talent Management Systeem

Volwassenheid Volwassen organisaties bestaan uit volwassen mensen die volwassen gedrag vertonen! Een belangrijk kenmerk van volwassen mensen is dat ze een goed ontwikkeld vermogen hebben tot zelfreflectie. Ze weten wie ze zijn, wat ze kunnen, waar hun valkuilen liggen en hoe ze reageren op gedragingen van anderen. Dat is altijd het resultaat van vaardigheden, psychologische […]

Snelheidsduivels

Kilometers waarnemen Ik rij nogal wat kilometers over onze Hollandse snelwegen. Mijn interesse in gedrag van mensen maakt dat ik met die interesse kijk naar hoe andere chauffeurs zich gedragen in files. Je hebt verschillende types. Allereerst heb je de ‘hufters’. Ze pakken iedere meter die vrijkomt, wisselen vaak van baan, halen rechts in, en […]

Bestaanszekerheid op langere termijn

Ondernemen Ondernemers en andere initiatiefnemers die organisaties opzetten doen dat niet zomaar. Zij investeren in mensen, machines, computers, een gebouw in de verwachting dat zij dit geïnvesteerde geld terugverdienen met een goed rendement. Los van het belang om het doel van de organisatie, waarvoor deze is opgericht, na te streven is het van belang te […]

Workshop Talent Management Systeem

Als partner van TMA hebben we op 15 september samen een workshop verzorgd voor onze klanten. Met een groep van ongeveer 20 mensen hebben Francisca Schreur en Maurice van Raalte ons laten kennismaken met het nieuwe Talent Management Systeem. De TMA (Talent Motivatie Analyse) is een inmiddels al jaren gebruikt instrument om drijfveren, talenten en […]

Waar vind ik goede medewerkers?

Krapte op de arbeidsmarkt Soms hoor ik ondernemers verzuchten dat ze niet aan gekwalificeerd personeel kunnen komen. ‘Ze zijn niet te vinden.’ ‘Ik heb al vaker ‘nee’ moeten verkopen aan klanten, omdat ik onvoldoende personeel heb om het werk uit te voeren.’ ‘De wachttijden lopen steeds verder op. Pas over vijf maanden heb ik ruimte […]

Implementeren van Integraal HR-management

De vraag die we aan ChatGPT, een AI tekstgenerator, hebben gesteld is: ‘Wat kun je organisatorisch bereiken met integraal HR-management?’ Het antwoord geeft een keurig overzicht van zes belangrijke aandachtspunten die onderling nauw met elkaar verbonden zijn (integraal). Zouden we zelf dit antwoord hebben kunnen geven? Ja, misschien wel beter, of anders, maar zeker niet […]

Het doel van werken

Doel Alles wat we doen heeft een doel. Soms zijn we ons heel bewust van die bedoeling, vooral bij gerichte acties, maar vaker ook onbewust. Als je mensen vraagt waarom ze iets doen, moeten ze soms even nadenken, of je hoort bijvoorbeeld iets als: ‘nou, gewoon, dat doe ik altijd’. Wanneer je dan doorvraagt ligt […]

Als interimmer effectief samenwerken

Samenwerken Waar mensen samenwerken is er sprake van wederzijdse beïnvloeding. Iedereen levert een bijdrage aan een te bereiken resultaat. Dat gaat echter niet vanzelf goed. Om tot effectieve samenwerking te komen moet dan ook in de eerste plaats het doel helder zijn: zijn we allemaal wel gericht op hetzelfde eindresultaat? Als dat duidelijk is zullen […]

Stimulans voor opleidingsbeleid

Invloed Mensen en kunstmatige constructies van mensen, organisaties, beïnvloeden elkaar voortdurend. Dat gebeurt natuurlijk door direct met elkaar te communiceren, maar ook indirect door regels, wetten of verleidingen (reclame, kortingen). Dit is van alle tijden en zal ook nooit veranderen. Over veel van die beïnvloedingsvormen zijn allerlei boeken en theorieën verschenen. Interessant en leerzaam, al […]

Programmamanagement 3.0

Complexiteit De afgelopen jaren is wel één ding duidelijk geworden: de vraagstukken waarvoor we als samenleving staan worden steeds complexer. Het feit dat we die allemaal ‘crisis’ (klimaat-, stikstof-, huizen-, zorg-, arbeidsmarkt-, etc.) noemen zegt al genoeg. We hebben hier geen pasklare antwoorden op, we weten er niet goed mee om te gaan. Toch kunnen […]

Respectvol HR-beleid

Het valt me de laatste tijd steeds meer op, medewerkers die klagen. Over de organisatie, over collega’s, de leiding, noem maar op. Of medewerkers die het gevoel krijgen niet gehoord te worden, zich niet serieus genomen voelen, nadat ze voldoende ‘signalen’ hebben afgegeven over onvrede. Of mensen die met zoveel tegenzin naar hun werk gaan, […]

Enthousiast, gemotiveerd, geboeid

Enthousiaste start Iedere werknemer is ooit ergens vol enthousiasme begonnen. De vacature sprak aan, het werk is interessant, de nieuwe werkomgeving en de nieuwe collega’s inspireren, het kon niet beter. Toch verandert dat soms in de loop van de tijd. Het enthousiasme neemt af en er blijken ook minder inspirerende collega’s rond te lopen. Gevolg: […]