Veranderen moet!

Aanpassen
Iedereen en ook iedere organisatie heeft te maken met een omgeving die voortdurend vraagt om actie (of reactie). Wanneer je aan het wandelen bent en het begint te regenen, dan ga je schuilen, of je pakt de paraplu. Wordt het warmer, dan trek je een jas uit. Als je te moe wordt rust je even uit en als je honger of dorst hebt neem je wat te eten of te drinken. Logisch. In het voorbeeld gaat het over ‘wandelen’, maar er zijn talloze persoonlijke voorbeelden te noemen met soms een veel grotere impact. Denk maar eens aan hoe je moet bijstellen wanneer je bent gezakt voor een toelatingsexamen voor een opleiding die de start vormt van een zeer gewenste carrière.

Flexibiliteit
Voor organisaties geldt hetzelfde. Ook zij opereren in een omgeving die voortdurend verandert en daardoor dwingt om actie te ondernemen. Ook hier zijn veel kleine, operationele acties te vinden. Voorbeelden zijn de opvang van een zieke collega, een plotseling toenemende vraag of toeloop van klanten, of een leverancier die niet vandaag, maar morgen kan leveren, een transport dat stagneert, enz. Dergelijke kleine ‘verstoringen’ kunnen de meeste organisaties wel aan. Er is vaak voldoende flexibiliteit om hier effectieve oplossingen te vinden.

Anders wordt het wanneer de verstoringen groter zijn. We hebben allemaal gezien en ervaren wat Corona met organisaties heeft gedaan. Maar los van dergelijke extreme gebeurtenissen is er altijd sprake van een ontwikkeling. In goede tijden groeien organisaties. Er moet capaciteit bij: extra ruimte, meer personeel, materieel. Maar ook in slechte tijden waar het omgekeerde gebeurt: personeel ontslaan, gebouwen afstoten, machines verkopen, zodat de kosten weer in balans komen met de (lagere) opbrengsten.

De flexibiliteit die met kleine operationele aanpassingen zo gewoon is, schiet vaak tekort bij dergelijke grote bewegingen. De noodzakelijke veranderingen gaan traag, er is weerstand, er is sprake van blinde vlekken, het vraagt een groter abstractievermogen, de vaardigheid om ‘out of the box’ te denken. Maar ook om verandervermogen, motivatie, kunnen doorzetten, visie en leiderschap (met lef).

Dit fenomeen is van alle tijden. Altijd al in het verleden en ook in de toekomst zullen organisaties zich moeten aanpassen. Hoe beter zij dit kunnen, hoe groter de kans dat de gewenste verandering succesvol is. Iedere ondernemer, managementteam, directie, raad van bestuur zou moeten beschikken over dit verandervermogen. Als persoon, als team en als persoon in een team.

Kotter

Inmiddels is er ontzettend veel onderzoek gedaan naar hoe je het best kunt veranderen. Een belangrijke bijdrage is geleverd door John Kotter met zijn verandermodel: 8 fasen voor succesvolle verandering, als mooi verhaal beschreven in ‘Onze ijsberg smelt!

Het volgen van deze fases is zo succesvol gebleken dat ze in feite een wetmatigheid vormen om een transitie (verandering) goed te doorlopen. Dit zijn de fases:

Ik heb al veel veranderingsprocessen gezien en meegemaakt. Vaak worden een of meerdere fases overgeslagen of maar halfslachtig gedaan. Gevolg is dat dergelijke processen stagneren. Er ontstaat onnodig veel weerstand, processen zijn niet op tijd op orde, het ontbreekt aan visie en duidelijkheid van de koers, mensen zijn onwetend, etc. De grootste misser is wel een veranderingsproces beginnen zonder dat er een gevoel van urgentie (fase 1) bestaat. Wanneer men niet voelt dat de nood hoog is, is de bereidheid om te veranderen nihil. ‘Het gaat toch goed zo, waarom veranderen?’ ‘Never change a winning team!’

Samen van goed naar beter.
Dat is een van de redenen voor de naam die wij aan transitieprocessen geven: ‘Samen van goed naar beter!’. Bij veel organisaties gaat het immers best goed. Maar het kan altijd beter. Ofwel, we zien en bevestigen dat de ondernemer/directie het tot nu toe goed heeft gedaan. Anders was die nooit zover gekomen met zijn/haar organisatie. Totdat de veranderingen vragen om een andere aanpak. Een succesvolle transitie begint altijd aan de top. Samen met de leiding zoeken we de verbinding en de inspiratie om te veranderen en helpen we de organisatie de noodzakelijke fases effectief te doorlopen. Samen, zoals een coöperatie hoort te werken. Op een manier die de organisatie weer voldoende inzichten en competenties meegeeft die helpen fase 8 en daarmee de gehele transitie, goed af te ronden. Veranderen is de cultuur die nodig is om effectief op de veranderende omgeving te blijven (re)ageren.

Wil je meer weten over ons programma ‘Samen van goed naar beter!’, dan komen we hier graag een keer over praten met een kopje koffie (zwart). Bel of app gerust voor een afspraak: 06 44264418