Symion Verzuimkosten Dashboard

Maak kennis met het Symion Verzuimkosten Dashboard

Wat is de positie van jouw organisatie in Ziekteverzuim, Verzuimpreventie, Verzuimreductie en Duurzame Inzetbaarheid?

Als organisatie is het cruciaal om te allen tijde een duidelijk beeld te hebben van waar je staat.

‘Weten waar je staat’ als organisatie verwijst naar het hebben van een duidelijk begrip van verschillende aspecten van je bedrijf, zoals financiële prestaties, operationele efficiëntie, marktpositie, personeelsbezetting, klanttevredenheid en andere relevante factoren die van invloed zijn op het bedrijfsresultaat. Een belangrijke factor die grote invloed heeft op de bedrijfsvoering is ziekteverzuim en de gerelateerde aspecten zoals verzuimpreventie, verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Verzuim heeft een grote negatieve impact op je personeelsbezetting en bedrijfskosten.

Het Symion Verzuimkosten Dashboard is hét instrument dat je in staat stelt om praktisch inzicht te krijgen waar je organisatie staat in termen van ziekteverzuim en ziektekosten. De hieraan gekoppelde scan richt zich op verzuimpreventie, -reductie en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Het is een peilstok in de motor van je organisatie, waarmee je direct in beeld krijgt waar mogelijke verbeterpunten zijn.

Besef wat verzuim doet met je organisatie.
Ziekteverzuim is een aanzienlijke financiële last voor je organisatie. Door een duidelijk inzicht te hebben in de financiële gevolgen van verzuim, kan je beleid ontwikkelen om deze kosten te beheren en te minimaliseren.

Verzuim heeft directe gevolgen voor de productiviteit en efficiëntie van een organisatie.

Wanneer medewerkers afwezig zijn vanwege ziekte, verstoort dit het dagelijks werkproces en verhoogt het de werkdruk bij de collega’s. Door te begrijpen waardoor en waarom medewerkers afwezig zijn door ziekte, kun je gerichte interventies ontwikkelen om de productiviteit te borgen. Denk hierbij ook aan vermindering van stress(beleving) en overbelasting.

Weet ook dat een hoog percentage van ziekteverzuim vaak niet werk gerelateerd is. Een verstoorde werk-privébalans is hier een voorbeeld van.

Personeelstekort is vaak het gevolg van (te) hoog ziekteverzuim.

Een hoog niveau van ziekteverzuim kan leiden tot een verminderd gevoel van tevredenheid en betrokkenheid onder je medewerkers. Door actief te zijn met verzuimpreventie en -reductie, en te streven naar duurzame inzetbaarheid, kan je als organisatie het welzijn van je medewerkers verbeteren en hun betrokkenheid bij het werk vergroten. Dit draagt niet alleen bij aan een positieve werkcultuur, maar leidt ook tot een hogere binding van personeel en een verbeterde reputatie als werkgever.

Kortom, het hebben van een duidelijk beeld van interne aspecten gericht op ziekteverzuim, verzuimpreventie, verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid is van vitaal belang voor het succes en de veerkracht van een organisatie. Het is dan wel van belang te weten waar de knelpunten zijn.

Het Symion Verzuimkosten Dashboard is een instrument dat je de financiële aspecten van ziekteverzuim binnen je organisatie laat zien, ook in vergelijking met je branche. De hieraan gekoppelde scan richt zich op verzuimpreventie, -reductie en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.

Maak een afspraak, het kost je niets.

Eef Spies, 06-21214390