Auteur archieven: Eef Spies

Verzuimdashboard

Ontdek het Symion Verzuimdashboard: Jouw tool voor verzuimbeheer en Duurzame Inzetbaarheid In de hectische wereld van bedrijfsvoering is het beheersen van verzuim een stille uitdaging die veel organisaties dagelijks treft. Het sluipt binnen, verstoort de productiviteit en kan aanzienlijke verborgen kosten met zich meebrengen. Die kosten zijn te vermijden. Symion biedt hiervoor een slimme oplossing: […]

Symion Verzuimkosten Dashboard

Maak kennis met het Symion Verzuimkosten Dashboard Wat is de positie van jouw organisatie in Ziekteverzuim, Verzuimpreventie, Verzuimreductie en Duurzame Inzetbaarheid? Als organisatie is het cruciaal om te allen tijde een duidelijk beeld te hebben van waar je staat. ‘Weten waar je staat’ als organisatie verwijst naar het hebben van een duidelijk begrip van verschillende […]

Duurzame Inzetbaarheid in het nieuwe pensioenakkoord

Duurzame Inzetbaarheid in het nieuwe pensioenakkoord, zelfs met subsidiemogelijkheid! Het nieuwe pensioenakkoord behelst meer dan getallen zoals de AOW-leeftijd of de hoogte van de pensioenuitkering. Gelukkig maar. Het kabinet heeft met de sociale partners als onderdeel van dit akkoord maatregelen getroffen voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Deze moeten ervoor zorgen […]

Symion, jouw interim partner!

Waarom een interimmer? Omdat je soms extra expertise in je organisatie nodig hebt om een vraagstuk op te lossen; Omdat je organisatie door een extra opdracht, ziekte of ontslag tijdelijk onderbezet is; Omdat je organisatie een frisse impuls nodig heeft om verder te komen; Omdat je mensen té druk zijn om extra taken op zich […]

Subsidie, laat jij het geld wegschieten?

Subsidium, zoals het woord in het Klassiek Latijn al gebruikt werd en synoniem stond voor ondersteuning, hulp, bijstand. Het is van alle tijden. Maak jij maximaal gebruik van de bestaande financiële mogelijkheden om de ontwikkeling van je bedrijf én je mensen door de overheid te laten ondersteunen? Nederland kent enorm veel subsidieregelingen waar ondernemingen aanspraak […]

Kun jij verticaal luisteren?

Het antwoord lijkt zo vanzelfsprekend, ‘natuurlijk kan ik luisteren’ krijg je vaak meteen als antwoord als je deze vraag stelt. Maar klopt dit antwoord wel? Er is een zéér groot verschil tussen horen en luisteren. Luistert een leidinggevende naar zijn medewerkers, of hoort een leidinggevende alleen maar aan? Omgekeerd is dit natuurlijk net zo. Collegiaal, […]

Personeelstekort door verzuim!

Krappe arbeidsmarkt Het beperken van personeelstekort begint met een goede aanpak van (langdurig)ziekteverzuim. Krapte op de arbeidsmarkt van goed opgeleid personeel neemt hand over hand toe. Het aantrekken van nieuwe medewerkers is juist in deze tijd een lastige en tijdrovende bezigheid. Vanuit de organisatie worden recruiters, HR-medewerkers of leidinggevenden onder druk gezet om op ‘jacht’ […]

Heb jij je verzuimcijfers in de hand, of loopt het juist uit de hand?

Is corona nu het excuus of juist de reden dat de verzuimcijfers stijgen? Of is het verzuimpercentage van je organisatie altijd al aan de hoge kant? Het blijft vaak een gevoelig en daardoor pijnlijk onderwerp. Een vaak voorkomende uitspraak van een leidinggevende is ‘ Ik ben toch geen dokter, dus als ik een ziekmelding binnen […]

Hybride werken, win jij er iets mee?

De publiekscampagne van de overheid ‘Hybride werken. Wat win jij er mee?’ is op 14 oktober van start gegaan. Volgens de overheid is dit hét moment waarop we na moeten denken welke voordelen van het thuiswerken we voor de toekomst willen behouden. ‘Wat win jij ermee?’ Dat is de gestelde vraag. De vraag die niet […]

Nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag, bent u al Wab proof?

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Er zijn belangrijke wijzigingen in de regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. Hierdoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Voor werkgevers is er een zogenaamde ‘Wab-checklist’. Die bevat actiepunten waarvan het verstandig is om […]