Heb jij je verzuimcijfers in de hand, of loopt het juist uit de hand?

Is corona nu het excuus of juist de reden dat de verzuimcijfers stijgen? Of is het verzuimpercentage van je organisatie altijd al aan de hoge kant? Het blijft vaak een gevoelig en daardoor pijnlijk onderwerp. Een vaak voorkomende uitspraak van een leidinggevende is ‘ Ik ben toch geen dokter, dus als ik een ziekmelding binnen krijg, heb ik dat maar te accepteren en te registreren’.

Het is jammer dat dit contactmoment door een leidinggevende vaak niet (goed) wordt benut.

Juist dit contactmoment is hét moment om verdiepende informatie te verkrijgen van je medewerker over de afmelding zoals de vermoedelijke duur van het verzuim, of er ‘vervangende’ werkzaamheden verricht kunnen worden, over de lopende werkafspraken en werkzaamheden, of er een derde partij aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid. Ook het volgende contactmoment meteen vastleggen gebeurt maar zelden. Te vaak wordt er van uitgegaan dat je als leidinggevende alleen maar de melding mag aannemen en niets mag vragen.

Realiseer je dat jij wel de ‘claimbeoordelaar’ bent, jij bepaalt of de werknemer zijn loont krijgt doorbetaald tijdens ziekte.


Wie geeft de regie?

Hou zelf de regie in handen, het is niet aan je medewerker om de herstelperiode te bepalen na een zelfdiagnose van ziekte. Kan een medewerker met een verstuikte enkel nog werkzaamheden verrichten? Is de medewerker dan 100% ‘ziek’ of beperkt in mobiliteit?
Ik ga voor het laatste, dus passend, of aangepast werk is vaak wel mogelijk! Het komt helaas té vaak voor dat leidinggevenden deze optie niet (serieus) onderzoeken. Ze laten daarmee kansen op effectieve inzet onbenut. Natuurlijk is het uiteindelijk de bedrijfsarts die bepaalt of er sprake is van ziekte en vaststelt of je medewerker in staat is eigen of passende werkzaamheden te verrichten.

Weet als leidinggevende wat jouw  rechten en plichten zijn en die van je medewerkers als er sprake is van verzuim door ziekte. Dit schept duidelijkheid voor beiden waarbij je als leidinggevende de tools in handen krijgt om pragmatisch je bezetting te managen. Weet wat je moet en mag doen bij kort en lang verzuim door ziekte. Ziekteverzuim vraagt om goed management, ook om de werkdruk op de ‘achtergebleven’ collega’s te beperken. Voorkom een domino effect van afmeldingen door ziekte.

Verzuim kost veel geld.

Er valt veel rendement te behalen als je op een goede wijze verzuimmanagement toepast. Hoe ga je (frequent) verzuimgesprekken aan, hoe monitor je het verzuim, hoe verlaag je het ziekteverzuim percentage van je organisatie? Hierin is veel winst te behalen, financieel maar ook moreel. De aandacht die mensen krijgen maakt vaak al een wereld van verschil!

Symion kan je bijstaan door trainingen, workshops maar ook bij specifieke ziekte casussen.
Wil je precies weten wat in jouw situatie mogelijk is, of heb je andere vragen, bel of app mij dan: Eef Spies (06-21214390).