Pak onzichtbaar verzuim aan.

Onzichtbaar verzuim, wat is dat?

Onzichtbaar verzuim wordt ook wel latent verzuim of verborgen verzuim genoemd. ‘Ha, dat heb ik nog nooit gezien’ is een grappig bedoelde opmerking die ik nog wel eens hoor van een leidinggevende. Na wat uitleg is de humor altijd snel verdwenen. Zeker als je het financiële plaatje hierbij betrekt. Een zieke werknemer kost je €250,- tot €400,- per dag.

Wat is deze vreemde soort van verzuim eigenlijk en hoe kan ik het zien of constateren?

Feitelijk gaat het hier om ‘mentaal’ verzuim. Met andere woorden, je medewerker is fysiek (zichtbaar) aanwezig op het bedrijf, of is in een thuiswerksituatie formeel aan het werk. Maar het  hoofd is er structureel niet bij; hij is dus niet productief. Er is dan geen sprake van een ziekmelding, maar deze mentale afwezigheid kost de organisatie heel veel geld. De medewerker kan de energie niet opbrengen om werkzaamheden te verrichten, waardoor heel veel  productiviteit verloren gaat.

 

Wat zijn de gevolgen

De gevolgen zijn tweeledig. Zowel de organisatie als de medewerker ondervinden hier heel veel nadeel aan. Voor de organisatie zal dit betekenen dat de productiviteit van de medewerker te laag is, er meer fouten gemaakt zullen worden, afspraken die veelal niet nagekomen worden, verantwoordelijkheden die niet of onvoldoende genomen worden, etc. Dit zijn afbreukfactoren in een organisatie die niet altijd direct meetbaar zijn, maar wel van invloed zijn op het bedrijfsresultaat.

Ook de medewerker zal afbreukfactoren in zijn (mentale) welzijn ervaren. Het permanente besef dat je niet functioneert zoals je zou willen en kunnen heeft een sterke negatieve invloed op je mentale welzijn. Zo iemand kan zich letterlijk ‘waardeloos’ voelen. De bevlogenheid en betrokkenheid zullen sterk afnemen of zelfs geheel verdwijnen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een burn-out met langdurig ziekteverzuim. Realiseer je dat deze vorm van verzuim in elke organisatie voorkomt en dat dit elke medewerker kan overkomen.

 

Mentaal pensioen hoort er ook nog bij

Wat is dat nu weer? Ook dit is een vorm van onzichtbaar verzuim. Medewerkers moeten onder de huidige wetgeving tot circa 68 jaar doorwerken om hun pensioengerechtigde leeftijd te kunnen behalen. Besef dat dit voor velen een sterke onvermijdelijke tegenvaller is. Het genieten van je ‘oude dag’ en van vrije tijd op je 65e of zelfs eerder is in rook opgegaan. Wist je dat veel oudere medewerkers onbewust rond hun 65e jaar mentaal grotendeels stoppen met werken terwijl ze nog twee tot drie jaar langer door moeten? Onderschat ook hierbij de financiële schade niet van deze vorm van verzuim.

 

Hou je medewerkers mentaal fit, voor nu en voor later

Zorg dat je als werkgever tijdig deze vorm van verzuim signaleert. Daarnaast zou het voorkomen van mentaal verzuim een ‘must’ moeten zijn voor elke organisatie. Primair ten behoeve van het welbevinden van de medewerkers. Ook al zal het financiële argument in veel gevallen de actiebereidheid groter maken. Investeer als werkgever/organisatie in de mentale inzetbaarheid van je medewerkers. Het zal bijdragen aan het voorkomen of beperken van deze vorm van onzichtbaar verzuim. Faciliteer je medewerkers door een vitaliteitsplan op te stellen waarin ook de mentale vitaliteit is opgenomen.

Leer hoe deze vorm van verzuim is te signaleren én hoe dit mentaal verzuim voorkomen kan worden.

Symion helpt je een (preventief) actieplan op te stellen voor je medewerkers of organisatie.

Neem vrijblijvend contact op voor vragen of meer informatie met Eef Spies: 06-21214390