Kun jij verticaal luisteren?

Het antwoord lijkt zo vanzelfsprekend, ‘natuurlijk kan ik luisteren’ krijg je vaak meteen als antwoord als je deze vraag stelt. Maar klopt dit antwoord wel? Er is een zéér groot verschil tussen horen en luisteren. Luistert een leidinggevende naar zijn medewerkers, of hoort een leidinggevende alleen maar aan? Omgekeerd is dit natuurlijk net zo. Collegiaal, horizontaal, luisteren is al best een opgave, maar verticaal, van de top naar de basis en andersom, ligt het vaak nog wat moeilijker. En juist hier geldt dat het doorgeven van goede informatie cruciaal is.

Plezier

Effectief en met plezier samenwerken staat of valt met goede communicatie. Het lijkt weer zo’n cliché uitspraak, maar besef dat in bepaalde bedrijfsculturen en beroepsgroepen vakinhoudelijke communicatie nog steeds vrijwel onmogelijk en ongewenst is. Met andere woorden, dat het als medewerkers niet mogelijk is om op een normale interpersoonlijke wijze met elkaar te spreken.

En dit wordt versterkt als er sprake is van een groot verschil in gezagsverhouding, zoals bijvoorbeeld tussen een directeur-eigenaar en zijn medewerkers of tussen een arts-specialist en de verpleegkundigen van de afdeling in een ziekenhuis.

Soft skills

Interpersoonlijke communicatie kan wellicht wat zwaar klinken, maar het draait gewoonweg om uitwisseling van informatie tussen twee or meer personen. Juist deze interactie is van belang voor het op persoonlijk en professioneel vlak elkaar leren verstaan en begrijpen.

De interpersoonlijke communicatievaardigheden, de zogenaamde ‘soft skills’, moeten dan wel aanwezig zijn of ontwikkeld worden. Uiteindelijk gaat het er om de kwaliteit van je dienst of zorg te verbeteren, zoals hierboven genoemd in de voorbeelden van gezagsverhouding. Sterker nog, knelpunten in de communicatie kunnen een bedreiging zijn voor de te leveren kwaliteit door je bedrijf of organisatie.

Kosten

Een product van slechte kwaliteit kun je nog vervangen, maar als dit gebeurt in een zorginstelling kan het leveren van slechte kwaliteit levensbedreigend zijn. Concreet: het kan levens kosten als een medisch specialist niet luistert naar de input van de verpleegkundigen op de afdeling.

Naast dít risico draagt slechte communicatie bij aan o.a. een hoog ziekteverzuim, ontevredenheid bij de medewerkers, personeelsverloop, een hoge werkdruk, kans op een burn-out. Bovendien neemt de efficiëntie af, net als de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers.

Al met al brengt slecht luisteren (vooral de verticale vorm) uiteindelijk grote kosten met zich mee. Niet alleen in hoge financiële zin, maar zelfs in levens in zorginstellingen.

Ken jij de huidige status van de communicatie binnen je organisatie?

 

Neem eens contact op om hierover van gedachten te wisselen.

Eef Spies
Adviseur Duurzame Inzetbaarheid
06 – 21214390