Goede voornemens?

Heb jij ook goede voornemens voor het jaar 2023?
Als je die hebt, wat had je dan in 2022 anders moeten of willen doen?
Goede voornemens komen voort uit de gedachte dat je dingen niet goed hebt gedaan, hebt nagelaten of juist geheel anders had moeten doen.

Zakelijke voornemens

Leidinggevende, medewerker of directeur-eigenaar, neem voor jezelf eens in overweging wat het bij jou is geweest waardoor je goede voornemens hebt. Beperk je hierin eens tot het zakelijke.
Als je geen goede voornemens hebt neem dán dit moment eens even voor een terugblik op het zakelijke jaar 2022. Wat zijn plussen en minnen zijn die je hebt ervaren?

Ongetwijfeld zal het bedrijfsrendement hier onderdeel van uit maken.

Los van de exorbitante grondstof- en energieprijzen zullen de gestegen personeelskosten een forse stempel hebben gedrukt op het bedrijfsresultaat. Het was voor vrijwel elke branche noodzakelijk om lonen te verhogen om mensen te behouden én daarbovenop werd je door de marktwerking gedwongen hogere lonen te bieden om nieuwe mensen aan te trekken.

Op marktwerking kan je helaas weinig invloed uitoefenen, dit kan je wel op personeelskosten als er sprake is van uitval door ziekte. Helaas is dit te vaak een kostenpost waarvan men denkt ‘daar kan ik toch niets aan doen als een medewerker zich ziek meldt’.

Invloed

Ja, dat kun je wel. Een goed verzuimbeleid begint al bij de afmelding door ziekte van je medewerker.
Met andere woorden, het terugdringen van je verzuimkosten begint al bij het eerste telefoongesprek dat je voert met een medewerker als die laat weten niet te kunnen werken door ziekte.

Stel jij de juiste vragen, maak jij vervolgafspraak voor een contact moment, voer jij een goed verzuimgesprek? Dit is maar een fractie van het geheel aan middelen dat je kan inzetten om je verzuim te beperken. Onderschat niet wat jij als werkgever of leidinggevende kan doen om kosten van verzuim te beperken. Dit is één van de meest onderschatte-, ondergewaardeerde- en niet ingezet middelen om de bedrijfskosten te beperken.

Decemberstress

De oorzaak van een groot deel van verzuim is niet werk gerelateerd, of heeft te maken met een te grote werkdruk. Juist dit is vaak de reden voor langdurige afwezigheid van je medewerkers.

Realiseer je dat juist in deze decembermaand bij veel mensen de onzichtbare problemen nog extra toenemen wat een weerslag zal hebben op de inzetbaarheid. De financiële druk door te hoge energierekeningen, gestegen kosten van boodschappen, dure kerstmaand, etc. is bij velen aanwezig.

De mix van hoge werkdruk en een verstoorde privé-werk balans is funest voor mens en werk.

Boodschap

Mijn boodschap is kort.
Sluit het jaar goed af en start het nieuwe jaar goed op. Handel juist als er al sprake is van verzuim door ziekte én handel juist in het voorkomen van uitval door ziekte, ongeachte de verwachte verzuimduur.

Leidinggeven en verzuim, het is een vak. Weet en leer wat je moet, kan en mag doen.

Maak vrijblijvend een afspraak om over deze materie kennis uit te wisselen.

 

Symion, mens en bedrijf …. Samen beter!
Eef Spies