Personeelstekort door verzuim!

Krappe arbeidsmarkt
Het beperken van personeelstekort begint met een goede aanpak van (langdurig)ziekteverzuim.

Krapte op de arbeidsmarkt van goed opgeleid personeel neemt hand over hand toe. Het aantrekken van nieuwe medewerkers is juist in deze tijd een lastige en tijdrovende bezigheid.

Vanuit de organisatie worden recruiters, HR-medewerkers of leidinggevenden onder druk gezet om op ‘jacht’ te gaan naar geschikt personeel ‘want de werkdruk is te hoog en de personeelsbezetting te laag’.

In het Noordhollands Dagblad van 28 januari jl. staat een artikel dat ‘door personeelstekort en ziekteverzuim in Gemeente Zaanstad werkzaamheden zijn stopgezet of op de lange baan worden geschoven. De burgermeester gaat de te hoge werkdruk aanpakken’. Compliment voor deze burgemeester die de oorzaak van de hoge werkdruk erkent en er mee aan de slag gaat.

Juist het verzuim is vaak de grootste directe veroorzaker van personeelstekort en te hoge werkdruk.

Elke zieke medewerkers is één medewerker die je tekort komt. Tel je zieke medewerkers, dan weet je hoeveel mensen je op dit moment zou moeten aannemen om dit tekort op te lossen!

Onderschat niet het rendement en effect van een goed verzuimmanagement. Juist een duidelijk en actief verzuimbeleid heeft al meteen een positief effect op werkdruk, de verzuimcijfers en het tekort aan personeel.

Hoog verzuim
Veel organisaties kampen met hoge verzuimcijfers. Een verzuimpercentage van 7% is beslist niet uniek, ook uitschieters naar 17% tot 18% is geen uitzondering meer in deze tijd. Reken maar eens uit wat dit verzuim kost. Een zieke werknemer heeft gemiddeld een kostprijs tot €400,- per dag.

Onderschat ook niet hoeveel impact dit heeft op de collega’s die meer inspanning moeten verrichten om het werk gedaan te krijgen. Ook het mentale aspect bij de nog werkende collega’s speelt hierbij een grote negatieve rol.

‘O, die…. die meldt zich ziek bij elke scheet die dwars zit’.

Het zijn de kreten van de werkvloer, of dit nu terecht is en/of ongepast speelt in deze context geen rol. Wanneer een organisatie een actief verzuimbeleid hanteert en toepast zullen deze opmerkingen niet gebruikt worden. Als werkgever en leidinggevende kan je dit soort negatieve sentimenten voorkomen als iedereen weet dat elke verzuimmelding actief wordt behandeld.

Actief in de zin dat alle medewerkers weten dat de leidinggevende het verzuimbeleid toepast en ook de mogelijkheden benut om een zieke medewerker (deels) te laten terugkeren op de werkvloer als dit medisch mogelijk is. Duidelijkheid over verzuim en verzuimaanpak onderdrukt in sterke mate ook de beleving van hoge werkdruk.

Oplossing
Er is een duidelijk verband tussen personeelstekort en te hoog verzuim. Besef dat personeelstekort te beperken is als je het verzuimbeleid op orde hebt. Extra personeel aantrekken om structureel hoog ziekteverzuim op te lossen is géén oplossing.

Ga eens een koffiegesprek aan om hierover te klankborden, ik kom graag een keer langs.
Eef Spies  06 – 21214390