Human Development

Ontwikkelen
We kennen allemaal wel de MD-programma’s. Management Development, ofwel ontwikkelprogramma’s voor managers. Maar niet alleen managers moeten zich ontwikkelen, iedereen zou dat moeten (kunnen). Liever hebben we het dan ook over een HD-programma: Human Development.

Iedereen is altijd min of meer bezig met ontwikkelen, veranderen. Veranderingen vinden voortdurend plaats. Vaak vooruit naar beter, meer, verder, vooral in de fase dat we ‘in de groei’ zijn. Soms gaat het achteruit en kun je minder. Soms ook horizontaal, niet meer of minder, maar ontwikkelen naar iets anders. Soms gaat het snel, soms langzaam.

Die veranderingen ontstaan in wisselwerking met de omgeving waarin iemand zich bevindt. Een verandering van omgeving leidt soms tot persoonlijke veranderingen.
Andersom kan ook. Een verandering kan ook van binnenuit komen, waarna dat invloed uitoefent op de omgeving.

Veranderen
In organisaties zijn veranderingen voortdurend aan de orde. In de eerste plaats denken we aan de veranderende markt die steeds om nieuwe producten en diensten vraagt.
Maar ook technologische ontwikkelingen van machines, productielijnen of software vragen soms om organisatorische aanpassingen.
Verder is er soms sprake van reorganisaties, fusies of herstructurering van processen.
Of er zijn cultuurveranderingen of wijzigingen in managementstijl.

Dergelijke situaties vragen altijd om aanpassen en anticiperen van organisaties. Automatisch gevolg hiervan is dat medewerkers in die organisaties zich ook voortdurend moeten aanpassen.

Medewerkers zelf veranderen ook voortdurend. Interesses veranderen, competenties groeien, ambities ontstaan. Sommigen hebben behoefte aan regelmatige afwisseling, anderen juist aan vastigheid om te kunnen verdiepen.

Sterke combinatie
De combinatie van beide – veranderingen in de omgeving en veranderingen bij de mens – leidt tot een interessant samenspel. Mensen kunnen organisaties gebruiken om zichzelf te ontwikkelen: immers, een nieuwe omgeving stimuleert het ontwikkelen van nieuwe competenties. En andersom, nieuwe mensen in een organisatie helpen bestaande routines te doorbreken: de frisse wind.

Symbiose
Symion gelooft in een symbiotische relatie tussen Mens en Organisatie. Beide hebben een stimulerende werking op elkaar. Beide kunnen wederzijds voordeel halen uit elkaars ontwikkeling. Dat gaat echter niet vanzelf. Het vraagt zorgvuldigheid om hier maximaal rendement uit te halen. Als die symbiose, die samenhang ontbreekt, kan er zelf sprake zijn van elkaar tegenwerkende krachten: de organisatie houdt de ontwikkeling van de mens tegen en andersom.

Een goed Human Development-programma helpt om de symbiose, het wederzijdse voordeel, te maximaliseren. Om de talenten van mensen zo goed mogelijk te ontwikkelen en in te zetten, waarvan de ontwikkeling van de organisaties maximaal profiteert.

Vraag
Hoe ziet het HD-programma er in jouw organisatie uit? Haalt dat het beste uit de mensen? Profiteert de organisatie maximaal van de (ontwikkeling van de) talenten? Zijn hiervoor al de ideale voorwaarden geschapen?
De adviseurs van Symion kunnen helpen een effectief HD-programma op te zetten, te implementeren en/of te faciliteren. In een verkennend gesprek kunnen we de mogelijkheden op een rijtje zetten. En wat het oplevert.

Het kan weer. Met een kop koffie hier eens rustig, verkennend over doorpraten. Ik kom graag een keer langs.
Jan Boekestijn 06 44264418