Subsidie, laat jij het geld wegschieten?

Subsidium, zoals het woord in het Klassiek Latijn al gebruikt werd en synoniem stond voor ondersteuning, hulp, bijstand. Het is van alle tijden.

Maak jij maximaal gebruik van de bestaande financiële mogelijkheden om de ontwikkeling van je bedrijf én je mensen door de overheid te laten ondersteunen?

Nederland kent enorm veel subsidieregelingen waar ondernemingen aanspraak op kunnen maken als er een goed onderbouwde aanvraag wordt ingediend. De praktijk laat zien dat helaas te veel bedrijven niet deze beschikbare mogelijkheden benutten. Vaak komt het door drukte, onbekendheid welke regelingen er zijn, of door het opzien tegen het administratieve traject wat je moet doorlopen. Dit is meer dan jammer omdat juist deze regelingen ervoor zijn bedoeld om gesubsidieerd je bedrijf en medewerkers door te ontwikkelen.

Provincie

Naast de vele landelijke de regelingen zijn er ook provinciale regelingen zoals in Gelderland: ‘Subsidieregeling goed werkgeverschap Gelderland. Een prachtige ondersteuning voor bedrijven om wendbaarder te worden in een veranderende economie en die je helpt werknemers (beter) aan je te binden. Een geldpot waar maximaal €25.000,- uit te halen is. Maar zoals altijd met de vermelding op = op. Snelheid van handelen is hierin altijd van belang.

Rijksoverheid

Ook zijn er op landelijke niveau bij veel ministeries subsidieregelingen die zich specifiek richten op een bepaalde branche. Als voorbeeld kent het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn een meerjarige subsidie om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, omscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing etc. Je moet maar net even weten dat deze regeling bestaat.

SLIM

Sterker nog, het is SLIM om daar gebruik van te maken.

Over SLIM gesproken, ook de SLIM-regeling komt er weer aan. Ga jij er iets mee doen? SLIM staat voor ‘Stimuleren, Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen’.

De overheid biedt MKB-organisaties financiële ondersteuning bij het ontwikkelen en op peil houden van de competenties van hun medewerkers. Net als de Gelderse regeling is dit een geldpot die je kan aanspreken om je opleidings- en ontwikkelingsbeleid uit te voeren. Dit alles is er op gericht om met actuele kennis en vaardigheden als werkgever aantrekkelijk te blijven en daardoor ‘in de markt’ te blijven.

Samenvattend, is te stellen dat er heel veel regelingen zijn die soms buiten beeld blijven óf waar de kennis niet voorhanden is om het op te pakken.
Neem contact op met Symion om je te laten informeren welke mogelijkheden er zijn. Dit alles op basis van ‘no cure, no pay’.