Hybride werken, win jij er iets mee?

De publiekscampagne van de overheid ‘Hybride werken. Wat win jij er mee?’ is op 14 oktober van start gegaan. Volgens de overheid is dit hét moment waarop we na moeten denken welke voordelen van het thuiswerken we voor de toekomst willen behouden. ‘Wat win jij ermee?’ Dat is de gestelde vraag.

De vraag die niet wordt gesteld in het artikel op de site van rijksoverheid.nl waar een toelichting op deze campagne wordt gegeven is:‘Wat verlies jij ermee, of wat verliest het bedrijf ermee?’

Een te downloaden 47 pagina’s tellend onderzoeksrapport over duurzaam reisgedrag ondersteund het artikel en de campagne. Natuurlijk is het van belang in kaart te brengen wat de voordelen zijn van de inmiddels niet meer zo ‘nieuwe manier van werken’. De toelichting in het rapport beperkt zich vooral tot een lofzang over meer vrije tijd, kortere files en minder CO2 uitstoot. Dit is naar mijn mening wel een heel mager en schraal verhaal om deze boodschap uit te dragen.

Natuurlijk zijn dit reële cijfermatig te onderbouwen voordelen, maar het draait toch ook om de mens, de onderneming en de daaraan gekoppelde intermenselijke verbinding.
Het thuiswerken is meer dan een keuze maken tussen een lange- of korte file en meer- of minder CO2 uitstoot. Hoe belangrijk dat laatste ook is.

Onderschat niet de vele nadelen die kunnen kleven aan het (verplicht) thuiswerken van je medewerkers. Het is niet allemaal per direct meetbaar en per dag in getallen uit te drukken zoals de lengte van een file.
Onderstaande factoren zijn ook te koppelen aan de thuiswerkende medewerkers en je onderneming:

  • Sociaal isolement
  • Verlies van betrokkenheid met het bedrijf
  • Verstoring balans werk – privé
  • Afname fysieke vitaliteit
  • Vermindering van innovatie en creativiteit door wegvallen van persoonlijke contacten

Deze factoren kunnen tot gevolg hebben dat je als ondernemer te maken krijgt met bijvoorbeeld een hoog personeelsverloop, of uitval door ziekte als gevolg van stress, depressie of zelfs burn-out.

Kijk niet alleen naar de lengte van de file maar kijk ook naar de mens in je bedrijf.

De business consultants van Symion kunnen je bijstaan als er knelpunten zijn in je bedrijf of organisatie, maar staan je ook bij om deze knelpunten juist te voorkomen. Faciliteer de juiste balans.

Bel, mail of app als je hierover eens van gedachten wilt wisselen.