Organiseer tegenspraak!

Veel professionals zijn eraan gewend op hun eigen oordeel te vertrouwen. Dat moet natuurlijk ook en dat is ook prima! Zeker voor kleine alledaagse besluiten is dat ook wel zo praktisch.

Laat ik eerst even uitleggen wat professionals zijn. Wat mij betreft zijn dat mensen die een beroep (professie) uitvoeren, waarin een bepaalde mate van zelfstandigheid wordt verwacht. Kenmerkend voor die groep mensen, ongeacht de sector of branche, is dat ze soms ook het gevoel hebben er alleen voor te staan. Met name speelt dat wanneer de te maken keuze wat lastiger is of als er sprake is van een dilemma.

Dit speelt vaker bij mensen in een leidinggevende positie. Ook mensen die een commerciële functie vervullen hebben hier vaker mee te maken.

Ooit hoorde ik eens dat mensen die een leidinggevende positie vervullen, tegenspraak moeten organiseren: de mensen om je heen stimuleren om je niet naar de mond te praten (pleasen), maar die juist het lef hebben om je feedback te geven. Liefst constructief natuurlijk, dus het helpt wel als die ‘tegensprekers’ dezelfde doelen voor ogen hebben als jij.

Ik ben het met dat organiseren van tegenspraak zeer eens. Het verkleint de kans dat je als professional aan ‘kringdenken’ doet en het vergroot de kans aanzienlijk dat je in de actualiteit blijft staan.

In mijn praktijk, als coach van professionals, merk ik dat mijn rol vooral ook die van tegenspreker is. Kritische vragen stellen, met als enig doel dat de coachee zijn of haar opinie of idee kan toetsen en verbeteren, zodat de coachee besluiten met meer overtuiging kan nemen.  Dat speelde eens in een bedrijf waarin een van de leidinggevenden zeer aan zichzelf was gaan twijfelen door meerdere voorvallen, die hem en zijn team ogenschijnlijk overkwamen. Het vereiste van die persoon dat die een moeilijke keuze te maken had.  Het zou invloed op het team hebben, en wellicht ook op de carrière van die leidinggevende. Het past hier niet om details over deze persoon of van de situatie te geven.  Wel kan ik zeggen dat deze leidinggevende met mijn tegenspraak (het respectvol stellen van verdiepende vragen) uiteindelijk de juiste keuze heeft kunnen maken. Hij zou zelf anders nooit op de gevonden oplossing zijn uitgekomen. Zíjn oplossing die hij volledig omarmde en goed was voor hem, voor zijn team en voor de betreffende organisatie.

Omdat wij van Symion dit vaak op incidentele basis tegenkomen en omdat we merken dat elk bedrijf of organisatie gebaat is bij tegenspraak, bieden we HR-support en Management support als diensten aan.  Daarmee organiseer je op een laagdrempelige manier tegenspraak. Ook opent het voor jou als autonome professional de weg naar alle beschikbare expertise op het gebied van mens en werk. Daarmee ben jij beter dan ooit in staat om ook lastige besluiten weloverwogen te nemen en met dilemma’s om te gaan.

Bel me gerust als je hier meer van wilt weten of eens wilt ervaren hoe support voor jou kan werken.

Alex Janssen, Coach van professionals.