Hulp is altijd maatwerk.

‘M’n benen willen niet meer! Ik ben bang om te vallen…..’ Ik hoor het regelmatig bij ouderen in mijn directe omgeving. De actieradius neemt af, de wereld wordt kleiner. Ouderdom beperkt ons fysieke vermogen steeds meer en steeds verder. De rollator helpt dan de beperktheid enigszins te compenseren, of uit te stellen. Het geeft houvast en daarmee vertrouwen. Bovendien kun je erop zitten om even uit te rusten. De rollator en andere hulpmiddelen zijn een vertrouwd en normaal verschijnsel in het straatbeeld.

Hulp bij vraagstukken
Zo normaal als het in de privésfeer en het maatschappelijk verkeer is om hulp te vragen en te geven, zo terughoudend lijkt dit te zijn in organisaties. Wanneer je daar als ondernemer, of leidinggevende om hulp vraagt, lijkt het alsof je een brevet van onvermogen afgeeft. Je laat toch niet aan de buitenwereld (collega’s, medewerkers, klanten) zien dat je iets niet weet! Daar moet je zeker en vastberaden overkomen. Deze opvatting blokkeert de neiging om om hulp te vragen, zelfs wanneer je die juist goed kunt gebruiken.

Iedere ondernemer en iedere leidinggevende beschikt over tal van kwaliteiten. Toch is het vak ‘leidinggeven’, of het ‘voeren van een onderneming’ uitermate complex. Zeker in deze onzekere tijd. Je kunt dan ook niet alles weten, terwijl je toch beslissingen moet nemen. Het is dan ook verstandig anderen te raadplegen. Gevolg: je vindt antwoorden die je zelf niet kon bedenken, of je krijgt bevestiging dat je eigen idee toch juist is. Wij hopen en verwachten dat het langzamerhand, net als rollators, een normaal ‘straatbeeld’ wordt dat ondernemers en leidinggevenden structureel voor de juiste ondersteuning kiezen.

Gevaar
Het gevaar van het op eigen houtje doorgaan is dat je beslissingen neemt zoals je altijd deed. Maar oude situaties veranderen, dus beslissingen van toen werken nu niet (goed) meer.

Wat houdt iemand tegen om om ondersteuning te vragen?

  • Ik denk dat een groot deel te verklaren is door de ingesleten routine. Je hebt het altijd al gedaan en het heeft je zover gebracht als je bent. Je hebt er dan ook groot vertrouwen in dat het nu ook wel weer goed zal gaan.
  • Soms willen ondernemers of leidinggevenden niet toegeven dat ze iets niet weten. De hiervoor al beschreven angst om ‘onzeker’ over te komen speelt wellicht parten.
  • Hiermee te maken heeft de derde reden, namelijk dat je denkt dat anderen (medewerkers) verwachten dat jij het weet. De druk vanuit de omgeving dwingt je als het ware een besluit af.

Leren door te doen
Veel ondernemers en leidinggevende hebben het vak al werkende weg geleerd. Door vallen en opstaan. Een prima leerschool, maar wel een die tot onnodig hoge kosten leidt. Je kunt natuurlijk eerst een volledige opleiding volgen om daarna de praktijk in te gaan. Ik ken veel ondernemers en leidinggevenden die niet zo ‘schools’ zijn, die niet graag in de theorie duiken. Het zijn mensen van de praktijk. Van het ‘doen’. Voor hen is het veel effectiever om zich te laten bijstaan door een ervaren coach of mentor, die het (praktische) leerproces aanmerkelijk versnelt.

De coaches van Symion begrijpen dat maar al te goed: leren doe je door te doen, te ervaren en door zelf te ontdekken. Maar ook: het rendement van deze manier van leren neemt sterk toe door gesprekken met mensen met ervaring en een brede, heldere kijk op vraagstukken.

Om de toegang tot deze ondersteuning te vergemakkelijken en te structureren, bieden we nu diverse vormen van support (lees: maatwerk) in abonnementsvorm. Kijk hiervoor op onze site: management-support en HRM-support.