Workshop Talent Management Systeem

Als partner van TMA hebben we op 15 september samen een workshop verzorgd voor onze klanten. Met een groep van ongeveer 20 mensen hebben Francisca Schreur en Maurice van Raalte ons laten kennismaken met het nieuwe Talent Management Systeem. De TMA (Talent Motivatie Analyse) is een inmiddels al jaren gebruikt instrument om drijfveren, talenten en competenties te meten van mensen. Wanneer je die goed van jezelf kent, helpt dat om bijvoorbeeld:

  • Jezelf gericht te ontwikkelen
  • Vast te stellen welk werk het best bij je past
  • Vast te stellen in welke werkomgeving je goed tot je recht komt
  • Met wie je het beste kan samenwerken om een maximaal resultaat te halen

Voor organisaties/werkgevers is dit uiterst relevante informatie om medewerkers precies die taken te geven die het best bij hen (hun talenten) passen. Dan leveren zij hoge kwaliteit en een groot resultaat en hebben ze er tegelijk groot plezier aan. Een hoge medewerkerstevredenheid gekoppeld aan een hoog bedrijfsresultaat. Wie wil dat nou niet?

Inmiddels heeft TMA een doorontwikkeling gemaakt. Het nu gepresenteerde Talent Management Systeem is erop gericht dat mensen zelfstandig aan de slag kunnen met hun ontwikkeling. Via een toegankelijke app zijn talloze koppelingen en ingangen naar extra informatie mogelijk die je kunt gebruiken voor je eigen ontwikkeling, voor feedback van en aan collega’s, voor het vormen van efficiënte teams, etc. Door dit te koppelen aan het HR-beleid ontstaat er een integrale methodiek om structureel medewerkers te selecteren, helpen groeien, opleidingen op maat in te richten, potentiële talenten en kwaliteiten te ontdekken, etc.

Naast een leuke interactieve presentatie over de vele mogelijkheden van dit TMS, hebben we ook ervaren hoe snel we in staat zijn talenten te herkennen. Als groep gingen we na een korte voorstelronde in subgroepen uiteen, waarbij we aan de hand van het talenten kaartspel elkaars talenten mochten benoemen. Verbazingwekkend hoe je in zo korte tijd in staat bent zo’n rake typering te geven aan anderen. We maakten zo snel echt kennis met elkaar(s talenten).

Hiermee werd ook duidelijk dat sommigen een (deels) blinde vlek hebben voor hun eigen talenten. Anderen zien kwaliteiten waar de betrokken persoon zelf (te) bescheiden over doet. Precies dat is ook wat een talent doet. Zelf vind je het maar ‘gewoon’ dat je iets goed kunt en je dan ook gemakkelijk afgaat. Anderen zien dat juist als een bijzondere kwaliteit, of talent. Het effect van het elkaar hierover feedback geven was er een van positivisme, trots en vertrouwen. Binnen de groepjes ontstond daardoor snel betrokkenheid op elkaar, begrip en ook bewondering voor de verschillen. Ook gaf dit inzicht in het positieve effect van het bij elkaar brengen, het omarmen en gebruiken van die verschillen bij complexe taken.

Ik weet dat veel organisaties voor nogal wat complexe vraagstukken staan. Hoe mooi zou het zijn wanneer zij in staat zouden zijn alle aanwezige talenten en kwaliteiten in hun organisatie zo met elkaar te laten samenwerken dat daar betere oplossingen en resultaten uit voortkomen. We zijn in staat snel talenten bij anderen te herkennen. Dit TMS zorgt ervoor dat we ze bewust leren kennen, kunnen ontwikkelen en inzetten. Het werken met het Talent Management Systeem helpt iedere organisatie meer uit haar medewerkers te halen, betrokkenheid te genereren en persoonlijke en organisatorische groei te bevorderen.
Wil je meer weten over dit systeem, klik dan hier voor het downloaden van de flyer.