Bestaanszekerheid op langere termijn

Ondernemen
Ondernemers en andere initiatiefnemers die organisaties opzetten doen dat niet zomaar. Zij investeren in mensen, machines, computers, een gebouw in de verwachting dat zij dit geïnvesteerde geld terugverdienen met een goed rendement. Los van het belang om het doel van de organisatie, waarvoor deze is opgericht, na te streven is het van belang te zorgen dat er continuïteit bestaat. Dat de organisatie blijft bestaan en haar doelen kan blijven realiseren. Dat het geen weggegooid geld is. Typerend aan ondernemers is dat zij soms bereid zijn (hoge) risico’s te nemen. Dat zij een ‘markt’ zien die er uiteindelijk niet blijkt te zijn. Of ze beginnen te laat, of concurrenten doen het beter, of wetgeving dooft de markt uit …..

Ondernemers zijn dan ook voortdurend op zoek naar bestaanszekerheid, ondanks hun schijnbare voorliefde voor het nemen van risico’s. Zij willen toch hun investeringen veiligstellen en hun rendement maximaliseren.

Strategisch denken
Dat vraagt strategisch vermogen. Een visie op de langere termijn, antennes voor wat zich in de markt afspeelt (gaat afspelen), betrouwbare informatiebronnen op gebied van wetten en regels, financiële kengetallen, etc. Alles wat helpt de keuzes te maken die (positieve) invloed hebben op de toekomst van de organisatie: bestaanszekerheid.

Zie het als een groep mensen die zich een weg banen door onbekend gebied. Af en toe helpt het wanneer er iemand hoog in een boom klimt om te kunnen zien waar zich een ravijn bevindt. De groep kan dan beter anticiperen op wat er in de toekomst kan gebeuren.Precies dit vermogen is van belang voor organisaties: af en toe tijd nemen om verder te kijken. Om de grotere bewegingen te zien en die juist te interpreteren.

Keuzes maken
Voor bedrijven is dat nogal complex: wat gebeurt er met de vraag in de markt, met leveranciers, op personeelsgebied, wetgeving, milieu, het politieke krachtenveld, gebeurtenissen in de wereld (Corona!), etc. Al deze externe factoren hebben ook nog eens invloed op binnen: hoe richt je je processen goed in, hoe vergroot je je productiviteit, hoe snel kun je omschakelen, hoe blijf je vernieuwen, ofwel hoe blijf je bij? Ook dat vraagt om informatie die je mee moet wegen bij het nemen van beslissingen, het maken van keuzes.

Blind voor de toekomst
De grootste valkuil is dat je als ondernemer, of als managementteam niet de tijd neemt voor deze lange termijn vraagstukken, omdat je je verliest in operationele korte termijn vraagstukken.

Je bent zo bezig met het wegwerken van achterstanden, het opvangen van verzuim, het herstellen van fouten, dat je in de reactieve modus komt. Misschien ben je hier wel zo goed in dat je onbewust deze situatie in stand houdt als legitimatie om maar niet over die belangrijke strategische vraagstukken na te denken. Precies dit gaat ten koste van de bestaanszekerheid.

Wanneer je vandaag erg druk bent om morgen te overleven, zie je niet wat er nodig is om over een paar jaar nog te kunnen floreren.

Lange termijn
Hou de focus op de lange termijn en vertaal dit naar slimme acties op de korte termijn. Blijf ondernemen, blijf investeren om de kansen op die langere termijn te pakken.

Daarom: organiseer de juiste mensen om je heen om dit vermogen op peil te brengen en te houden. Dat geeft rust en (bestaans)zekerheid. Voor jou, de medewerkers en je klanten.