Dagelijkse archieven: 16/09/2014

Hoezo ander werk?

Dat was eigenlijk de vraag van een van mijn cliënten. Dat hij niet bij me kwam voor outplacement begeleiding maar juist om orde in zijn gedachten te krijgen. Hij wilde in elk geval dat zijn situatie zich zou verbeteren. Hij sprak letterlijk de wens uit een betere balans tussen werk en privé te willen vinden. […]

De business-cases van arbeidsmarktplatforms 2.0

In een van mijn eerdere blogs over state of the art-platforms voor de arbeidsmarkt heb ik toegezegd om wat meer te schrijven over de business-cases van de leveranciers en de gebruikers van dit soort platforms. Ofwel, wie leveren en gebruiken dit soort platforms, wat proberen ze ermee te bereiken en welke kosten/baten hebben ze hierbij. […]

Ik wil geen baan meer, Ik ga mijn eigen bedrijf beginnen!!

Zo duidelijk kwam een cliënt bij me met de vraag of ik haar met de opstart van haar bedrijf wilde helpen. Na de intake werd me duidelijk dat deze vrouw een prima idee heeft om een bedrijf te starten, maar ook dat zij het hebben van een onderneming en dientengevolge “vrij zou zijn” wel wat […]

Aansprakelijkheid bedrijfsbureau: privacy werknemer in het geding

In deze zaak heeft de werkgever, een internationale vakorganisatie voor onderwijspersoneel, een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld, die wat al te enthousiast en voortvarend haar opdracht vervulde. Werknemer Wouter werd, naar later bleek, hiervan de dupe. De Rechtbank Zwolle-Lelystad tikte het recherchebureau op de vingers; zij werd aansprakelijk geacht voor de door Wouter geleden schade. Wat was er […]

Pas op!!! Pensioen in uitvoering…..

En daar gaat het al mis, niet iedereen is zich bewust van de gevolgen van de fiscaal juridische afspraak tussen werkgever en werknemer, pensioen genaamd. Jarenlang is het als een welkome en prettige secundaire arbeidsvoorwaarden beschouwd, door zowel werkgever en werknemer. Dit beeld is de laatste paar jaar drastisch veranderd naar een risicovol onderwerp in […]

Iedereen heeft recht op een dossier

Een dossier is in P&O een verzameling documenten Een dossier is, in P&O termen, een verzameling van documenten, beoordelingen, verslagen, notulen, brieven, e.d. die horen bij een personeelslid. Een dossier is hiermee in feite een overzicht van afspraken en het functioneren van de betreffende medewerker. Dossiervorming heeft echter voor de meeste betrokkenen een negatieve bijklank. […]

Verzwijgen detentie in verleden van verpleeghuisarts tijdens sollicitatie. Ontbinding zonder vergoeding.

Sollicitatiefase In de sollicitatiefase staan de sollicitant en werkgever tot elkaar in een pre-contractuele relatie. Dat betekent dat zij (ook) in die fase rekening dienen te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Dat brengt met zich mee dat op een sollicitant een informatieplicht rust met betrekking tot zaken waarvan de sollicitant weet of kan weten dat […]

Hoezo duurzaam inzetbaar?

Duurzaamheid is aan de orde van de dag: vis moet duurzaam worden gevangen, hout moet duurzaam worden gekapt en energie moet duurzaam worden opgewekt. En dat alles om er voor te zorgen dat er na onze generatie ook nog wat te leven valt. Maar wat is dan duurzame inzetbaarheid? Moeten werkgevers, wellicht in directe samenwerking […]

Loopbaanbeleid actueler dan ooit

Duurzame inzetbaarheid is momenteel trending topic in HR-land. Vanuit de gedachte dat gezonde en vitale mensen energieker zijn en minder verzuimen, hebben veel organisaties dit thema hoog op de agenda. Toch mist er veelal iets in de uiteindelijke aanpak, naar mijn gevoel. En dat is de link met een bredere strategische benadering van loopbaanbeleid. Verstarring […]

Wie durft kleur te bekennen?

Voldoet het competentieprofiel van de sollicitant niet aan een functie in de Zorg? Haar CV voldoet aan de vereisten voor de functie. Aangezien wij graag meer medewerkers met een allochtone achtergrond willen inzetten vanwege ons ‘verkleurend’ klantenbestand, hebben we haar uitgenodigd. Maar al snel wordt het  duidelijk: haar houding en de attitude die het werk […]

De 3-D-operatie, de effecten daarvan voor het P&O-beleid en voor het functiehuis

Over de decentralisatie van de drie rijkstaken is al veel geschreven en vergaderd in de diverse gemeentes. De decentralisatie van de Awbz en de jeugdzorg zijn een grote uitdaging voor gemeenten. Er komen nieuwe taken bij, maar de bezuinigingen zijn fors. Meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen. Voor het eerst krijgen […]

De kracht van standaardisatie… maar let op!

Ieder bedrijf doet het… standaardiseren. Zodra een manier van werken is ingevoerd en vastgelegd is het de standaard manier van werken geworden. Deze standaard manier van werken kan weer verbeterd worden en zo neemt de kwaliteit van uw bedrijf toe. Bedrijven maken bij standaardisatie graag gebruik van door anderen bedachte standaards zoals ITIL, ISO, TQM, […]

Ik heb geen coach nodig

Deze uitspraak hoor ik nogal eens; executives of decision makers menen dat ze “het” alleen moeten kunnen. Dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Ze hebben immers niet voor niets bereikt wat ze nu doen, maar het kan vaak slimmer en effectiever. En welke decision maker hanteert dat adagium nu niet! Een tijd geleden sprak ik een […]

U komt er wel uit hè?

Onlangs was ik op bezoek bij een van mijn goede relaties: een groot MKB familiebedrijf, dat al heel lang bestaat en al die tijd buitengewoon succesvol is. Toen we spraken over de cultuur in het bedrijf, moest ik onwillekeurig denken aan dat reclamespotje op TV, waarin een externe marketingspecialist aan het directieteam uitlegt dat telefoongesprekken […]