Eerlijk gezegd….

Hoe vaak denken we dit, maar spreken we het toch niet uit?
Vaker dan handig is. Soms is het wijs om je mening voor je te houden, maar in de context van een zakelijke samenwerking is het in de regel beter zo snel mogelijk te zeggen wat je van elkaar vindt.

Feedback

In goed P&O-jargon praten we dan over feedback geven en ontvangen, beoordelings- en functioneringstrajecten en dergelijke. Dan is zeggen wat je van elkaar vindt gereguleerd en bijna verplicht: zonder een zo eerlijk mogelijke observatie heb je weinig aan dit soort gesprekken.

Raar genoeg lukt het ons niet altijd om bij echte problemen in het functioneren van een medewerker (of een heel team) de vinger snel op de zere plek te leggen en de problemen bespreekbaar te maken. Dat lastige gesprek schuiven we dan voor ons uit.

Stoom uit de oren

In mijn dagelijkse P&O-praktijk word ik met enige regelmaat benaderd door een wanhopige manager die met het stoom uit z’n oren per direct een oplossing wil voor die vreselijke medewerker, die… Nou ja, vult u het zelf maar in.
Als je dan, nadat de manager wat tot bedaren is gekomen, eens terughaalt wat er zoal gebeurd is en vooral hoelang de problemen al spelen (en ook hoe weinig er tot dan toe echt aan gedaan is), begrijp ik vaak wel dat de nood hoog is en de wanhoop nabij. Wie daar dan debet aan is, laat ik voor nu maar even buiten beschouwing.

Vaak rest dan niet veel meer dan redden wat er te redden valt, verkennen of er nog ruimte is voor herstel van de relatie (vaker niet dan wel), en welke alternatieven er zijn. Helaas is de meest voorkomende uitkomst: uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden. Dit is veelal een dure oplossing die bij eerder ingrijpen vermeden had kunnen worden.

Wees alert op signalen

Het kan ook anders, en dat is niet eens zo heel moeilijk. Je moet alleen alert zijn op signalen van disfunctioneren. Denk hierbij aan frequent verzuim, te laat komen, mopperen, onderpresteren, niet-nakomen van afspraken etc.

Pik je die signalen tijdig op, en doe je er ook gelijk iets mee (aanspreken, verbeterplan opstellen, heldere werkafspraken maken, monitoren en vastleggen), dan is de kans op herstel groot. En dat is mooi, want manager en medewerker hebben er beiden belang bij de relatie goed te houden. Dat is meteen een stuk beter voor de prestaties.

Wees ook eerlijk naar jezelf

En eerlijk gezegd, dat verdient de medewerker ook: een tijdige feedback en een eerlijke (tweede) kans. Wordt die niet gepakt, dan is het tijd om aan andere oplossingen te denken.

Dus beste manager, blijf scherp op het functioneren van je medewerkers én op dat van jezelf. Want zeg eens eerlijk: als je het zo uit de hand hebt laten lopen dat de stoom uit je oren komt, zegt dat ook iets over jouw functioneren.

Jeroen Bering, Partner van Symion