Ik wil geen baan meer, Ik ga mijn eigen bedrijf beginnen!!

Zo duidelijk kwam een cliënt bij me met de vraag of ik haar met de opstart van haar bedrijf wilde helpen. Na de intake werd me duidelijk dat deze vrouw een prima idee heeft om een bedrijf te starten, maar ook dat zij het hebben van een onderneming en dientengevolge “vrij zou zijn” wel wat romaniseerde. Het leek net een mens!

Coaching van een ondernemer

Bij de begeleiding tot het ondernemerschap gaan we allereerst verkennen wie de persoon is en wat dat voor de vorm van ondernemerschap betekent. Het was van meet af aan duidelijk dat deze vrouw het best tot haar recht zou komen in een vorm van samenwerken. Ze ging met mijn hulp meerdere vormen van samenwerken verkennen en ze is uiteindelijk ook een samenwerkingsverband aangegaan.

Toch heeft het ondernemerschap haar niet gebracht wat ze beoogde: Allereerst werd duidelijk dat het niet vanzelf gaat en dat met name het commerciële aspect, haar in het geheel niet beviel. Dat was in de eerste verkenningen al wel duidelijk maar ze had verwacht het wel te zullen redden juist omdat ze in een samenwerkingsverband was gestapt.

Ze heeft met mijn hulp de conclusie getrokken dat ze beter met haar onderneming zou kunnen stoppen om te proberen een baan te vinden. Gezien haar leeftijd en de arbeidsmarkt was dat niet makkelijk maar dat is haar ook weer met onze hulp wel gelukt. Ze is heel tevreden met haar baan waarin ze heel ondernemend haar werk doet. Dat past ook bij haar.

Doen waar je goed in bent

Zoals bij de vele mensen die ik coach zien we ook hier dat het feit dat je tot inkeer komt beslist geen verlies is. Ze is immers gaan doen waar ze goed in is.

Alex Janssen, Symionaut