Hoezo ander werk?

Dat was eigenlijk de vraag van een van mijn cliënten. Dat hij niet bij me kwam voor outplacement begeleiding maar juist om orde in zijn gedachten te krijgen. Hij wilde in elk geval dat zijn situatie zich zou verbeteren. Hij sprak letterlijk de wens uit een betere balans tussen werk en privé te willen vinden.

Op de juiste baan zitten en toch nog verbetering realiseren

We hebben een tijdje met elkaar opgetrokken waarbij we uitgebreid zijn ingegaan op zijn persoon, op zijn deskundigheid en de omstandigheden waarin hij zijn werk doet. Van deze prettige en sympathieke man werd me duidelijk dat hij zijn werk graag met grote precisie en accuratesse doet, hetgeen men ook beslist in hem wist te waarderen. Eerlijk gezegd was zijn accuratesse beter dan men in het bedrijf waar hij werkt gewend is, hetgeen hem overigens regelmatig stoorde.

Ook werd me duidelijk dat, kijkend naar de inhoud van zijn functie en zijn vakgebied, hij eigenlijk prima op zijn plaats was.

Gaandeweg kreeg hij het inzicht dat het vooral in zijn hoofd zat: hij meende in een bedrijf te werken waarin je nu eenmaal niet nee tegen een bovengeschikte zegt. Dat bleek voor een deel nog waar te zijn ook, maar samen met hem heb ik aan een realistische aanpak gewerkt. Voor hem werd het: ja zeggen, maar onder zijn voorwaarden. Respectvol de ander betrekken bij je planning en aangeven wanneer je de ander zal helpen.

Het resultaat

Uiteraard is het te kort door de bocht om te zeggen dat de oplossing simpel was, want er spelen altijd meerdere zaken, die alle hun tijd en aandacht vragen.
Resultaat is dat deze man zijn werk met veel plezier bij dezelfde werkgever doet en geen nee zegt tegen bovengeschikten, maar ja onder zijn voorwaarden. En dat hij nog steeds druk is, maar dat wil hij ook. Als hij zelf maar op de balans kan sturen. En dat lukt hem!

Alex Janssen, Symionaut