Heeft een CEO een coach nodig?

DE PERSOONLIJKE AGENDA

Mensen zijn verschillend en ieder mens is uniek. Wanneer het gaat om wensen en verlangens van mensen lijken die individueel heel verschillend, echter vertonen deze ook grote overeenkomsten. In de kern hebben mensen dezelfde persoonlijke agenda en de een slaagt er beter in om die te hanteren en te verwezenlijken dan een ander. Veelal geldt dat hoe minder we ons bewust zijn van onze persoonlijke agenda hoe groter de kans is dat we ons laten afleiden . Dit soms met hele kleine gevolgen en soms met hele grote gevolgen.

Ieder mens streeft in meer of mindere mate en bewust of onbewust naar een goede invulling van de eigen individuele agenda waar onderstaande punten allen in vermeld worden.

  • Zinvol bezig zijn
  • Nuttig gevonden worden
  • Bevestiging en waardering
  • Passende beloning
  • Tevredenheid
  • Gezondheid
  • Wel zijn
  • Plezier hebben in werk en leven
  • Vrijheid van denken
  • Persoonlijk geluk

In de sport heeft iedereen een coach. Of het nu een jonge hockey-ster is in de leeftijd van 13 jaar, een amateur wielrenner of een topsporter als Ronaldo, Roger Federer of Sven Kramer, allen worden zij begeleidt door een coach om beter te worden, om te leren of om persoonlijke doelstellingen te behalen. In verschillende situaties en gradaties hebben zij allen een coach die hen begeleidt, hen spiegelt en waarvan zij het vertrouwen hebben dat hij/zij een belangrijk deel bijdraagt in hun persoonlijke ontwikkeling.

In de uitvoering van werk en in het plezier beleven aan leven en werk werkt dit niet anders. Om het bij werk te houden heeft iedere functionaris, van uitvoerende tot ‘CEO’ op gezette tijden en in voorkomende situaties baat bij een coach die ondersteuning biedt in de persoonlijke ontwikkeling en het verwezenlijken van de persoonlijke agenda. Dat kan soms heel functioneel bij het realiseren van gewenste ‘harde’ doelstellingen binnen de organisatie en vaak in tijden die vragen om bij te dragen aan de invulling van bovengenoemde ‘zachte’ persoonlijke verlangens.

HEEFT EEN CEO EEN COACH NODIG?

Niet iedereen hoeft het streven te hebben een medaille te behalen op de olympische spelen, maar iedereen heeft de behoefte ergens naar toe te leven. Ik zie veel mensen aan de top worstelen om plezier en voldoening te behalen vanuit de functie die zij uitoefenen. De balans tussen werk en privé is bij veel ondernemers en CEO’s ver te zoeken. Er ligt veel druk op verantwoordelijkheid en in de strijd om ‘alle zeilen bij te zetten’ verliest menig CEO zijn eigen gevoel van tevredenheid, plezier en geluk.

Ik spreek met regelmaat CEO’s die in eerste instantie van mening zijn dat zij zich prima redden. De zaken gaan goed en ach ja, het is overal wel eens wat. De CEO werkt zich een slag in de rondte, gunt zichzelf weinig of geen eigen tijd en plezier en is altijd bezig de ‘zaak’ draaiende te houden. Wanneer ik wat doorvraag over de persoonlijke wensen en de persoonlijke agenda wordt het wat stiller. En na enig doorvragen komen er altijd wel zaken op tafel die de betreffende CEO eigenlijk met niemand bespreekt. Dat betekent dat CEO’s niet gewend zijn hun eigen individuele persoonlijke agenda te volgen en daar enige invulling aan te geven. Dat is een grote gemiste kans. Want waarom zou je als CEO niet bezig zijn met datgene waar je als mens gelukkig van wordt. Is dat een teken van stoerheid of van onzekerheid?

De stap voor veel CEO’s om een coach in te schakelen voor de eigen persoonlijke ‘agenda’ is soms lastig omdat dit mogelijk als een teken van zwakte gezien kan worden. Aan de top behoor je het te weten en te kunnen, aan de top hoor je met de ‘beker’ in je handen te staan.

Maar net als in de sport kun je eenmalig een succes bereiken en dien je jezelf verder te blijven ontwikkelen om niet ingehaald te worden.  Een coach dient dan ook niet zozeer om problemen te verhelpen, maar vooral om nieuwe persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken en een nieuwe ontwikkeling aan te gaan. En daar wordt iedereen sterker van!

Waar sta jij en in hoeverre ben je bezig met jouw persoonlijke agenda?