Ik heb geen coach nodig

Deze uitspraak hoor ik nogal eens; executives of decision makers menen dat ze “het” alleen moeten kunnen. Dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Ze hebben immers niet voor niets bereikt wat ze nu doen, maar het kan vaak slimmer en effectiever. En welke decision maker hanteert dat adagium nu niet!

Een tijd geleden sprak ik een al jaren actieve en succesvolle ondernemer. Hij heeft, ingegeven door de veranderende markt,  diverse keren de strategie aangepast. Je kunt stellen dat dit aanpassingsvermogen één van de belangrijkste redenen is dat zijn bedrijf ook in deze tijd nog zeer succesvol is en een behoorlijke groei doormaakt. Allerlei onderwerpen kwamen in ons gesprek aan de orde en zo kwamen we ook te spreken over zijn rol en aandeel als executive in zijn bedrijf.

Hij voelt zich vaak lonely at the top en vindt het fijn om af en toe een sparringpartner te hebben. “Als mijn commissarissen me indertijd niet min of meer coaching hadden opgelegd, was ik er nooit aan begonnen. Nu zou ik echt niet meer zonder willen. Heerlijk om af en toe tegen iemand die begrijpt wat ik doormaak aan te praten”.

Dit triggerde mij, temeer daar ik vaak merk dat mensen op alle niveaus best hulp kunnen gebruiken, maar er niet om vragen. Dit was een bevestiging van het vermoeden dat dit ook op executive niveau speelt, op de plaats dus waar de belangrijkste besluiten in het bedrijf genomen worden.

Executives krijgen niet vaak feedback

De makke is dat executives zelden feedback krijgen van de mensen om hen heen, vooral als het op hun gedrag aankomt. Dan moet je als baas wel over erg veel reflectief vermogen beschikken om te bepalen of je nog wel effectief bent.

Zelf realiseer ik me dat ik, na een werkzaam leven op verschillende niveaus te hebben gefunctioneerd, geen haar ben beter dan al die zelfstandige executives.
Ik heb mijn belangrijke besluiten (als executive) immers vaak alleen genomen. Met dat soms “solistische gemodder” heb ik tijd en energie verspild en wellicht meer stress opgelopen dan eigenlijk nodig was.

Als coach van executives heb ik zelf ook een coach: die helpt me bij het omgaan met belangrijke besluiten en ik kan met hem van tijd tot tijd  in vertrouwen alles delen. Geen misverstand: ik neem de besluiten, maar na zo’n coachgesprek gaat dat ineens veel gemakkelijker. Ik wil zelf niet meer zonder.
Net als die ervaren ondernemer, die ik had gesproken.

Alex Janssen, Symionaut