Waarom het herkennen van talent zo moeilijk is!

Gemakkelijker gezegd dan gedaan
Erkennen van talent. We hebben er de laatste tijd de mond vol van: talentmanagement, ontwikkelen van talent, noem maar op. Kennelijk is het niet zo eenvoudig om dat talent te managen, te ontwikkelen en daarmee te erkennen. Maar waarom is dat zo moeilijk? Iedereen snapt toch dat je talenten zo goed mogelijk moet benutten? Daar schuilt toch een enorm potentieel achter? Zeker in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt loont het om beter gebruik te maken van de talenten van mensen die al bij je werken. Dat ook de ongebruikte talenten worden erkend.

Ken de aanwezige talenten
Om talenten te erkennen moet je ze echter wel kennen. Hier ligt een opdracht voor twee partijen: iedere medewerker zou voor zichzelf moeten uitzoeken welke talenten die heeft. Immers, het inzetten, of uitgaan van je talenten bij persoonlijke ontwikkeling levert het hoogste rendement op. Je leert immers het gemakkelijkst op het gebied waar je talent voor hebt en je vindt het ook nog leuk!

De tweede partij is de organisatie. Die heeft er belang bij inzicht te hebben in alle talenten die binnen de organisatie aanwezig zijn. Medewerkers hebben veel meer in hun mars dan waar ze ooit voor zijn aangenomen. Die verborgen talenten heb je blijkbaar als bonus ook aangenomen. Het zou slim zijn deze te inventariseren, of beter, te verkennen met als doel deze te kennen.

Inventarisatie
Een dergelijk inventarisatie van talenten zal veel herkenning opleveren. Bij medewerkers die diep van binnen voelen dat het klopt. Bij de organisatie, omdat talenten zich toch willen manifesteren, ze willen zich uiten, zelfs als het niet in de functieomschrijving staat! Dit is precies wat de sprong vooruit kan stimuleren. Het begin van talentmanagement en -ontwikkeling. Door het verkennen, kennen, herkennen en daarmee erkennen van talenten maken organisaties en medewerkers extra capaciteit beschikbaar. Een uitstekend antwoord op schaarste vraagstukken. Bovendien ontstaat als bonus dat de arbeidstevredenheid groeit. Organisaties die medewerkers belonen om hun talenten verder te ontwikkelen en te gebruiken zijn plezierige organisatie om voor te werken. Het verloop neemt af en de vitaliteit groeit.

Dat valt niet te ontkennen!

Neem contact met ons op als u hiermee aan de slag wilt via ons contactformulier.

Jan Boekestijn