Waarom willen mensen voor jou(w organisatie) werken?

Erkennen van Talent Werkt

Volgens de meest recente cijfers van het CBS is het aantal oningevulde vacatures gestegen naar 278.000 stuks en is er per 100 werklozen, een aanbod van 88 vacatures. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt. Werkgevers worden daarom meer en meer geprikkeld om na te denken over de talenten die ze in de organisatie hebben. De inclusieve benadering van talent geeft zinvolle antwoorden op het maximaal benutten van het aanwezige potentieel.

Sinds de eeuwwisseling wordt nagedacht en gepubliceerd over de “War for Talent” die is aangekondigd door McKinsey. Talent Management is een onderwerp waar grofweg twee stromingen in zijn te onderscheiden:  

  • De exclusieve benadering van talent. Talenten zijn de toppers van de organisatie, de key spelers die de successen en de innovaties brengen. Talenten zijn dan bijvoorbeeld de high potentials, of de toekomstige Managementteam leden. Het zijn de ‘best of class’ met unieke vermogens die in de toekomst het bedrijf leiden. In deze exclusieve benaderingen passen bijvoorbeeld Management Development Programma’s voor Talentontwikkeling. 
  • De inclusieve benadering van Talent uit de positieve psychologie. In de positieve psychologie is een vorm van Talent Management ontwikkeld waarin de persoonlijkheid en ervaring van mensen wordt bekeken vanuit de natuurlijke flow en het plezier waarmee individuen die taken vervullen (Meyers, 2015a).

Bij de inclusieve benadering van talent gaan we ervan uit dat ieder mens unieke sterke punten of talenten heeft die in organisaties kunnen worden ingezet. In deze benadering worden de sterke punten van medewerkers als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling va competenties en voor het inrichten van functies.

Deze aanpak staat haaks op competentiemanagement, waarbij de vereisten vanuit de functie centraal staan en gezocht wordt naar medewerkers die daarbij passen.

In de inclusieve benadering wordt ervan uit gegaan dat ieder individu over een unieke set talenten beschikt, waarbij gezocht wordt naar manieren om deze talenten zo te ontwikkelen en in te zetten dat zowel de persoon als de organisatie hiervan profiteert. Medewerkers blijven gemiddeld langer bij hun werkgever als ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Medewerkers die daarbij ook de hulp en de regelruimte krijgen die ze nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen, zijn gemiddeld meer gemotiveerd en bevlogen. Volgens Meyers (2016) leidt het ontwikkelen en benutten van al het talent in een organisatie tot een hoger welzijn en sterkere band met de werkgever, wat weer leidt tot een beter rendement voor de organisatie.

Deze inclusieve benadering van talentmanagement, waarin geïnvesteerd wordt in de talenten van álle medewerkers, past beter bij de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt (Meyers, 2016).  

Erkennen van talent werkt.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om in uw organisatie aandacht te geven aan de ontwikkeling van Talent? Bel dan voor een kennismakingsgesprek met Symion, of laat een bericht achter op het contactformulier

We inventariseren graag hoe we de aandacht voor Talent in uw organisatie werkend kunnen krijgen.

Alette Boddendijk, 20 mei 2019