Jan Boekestijn

– trainer, coach, procesbegeleider –

Over Jan

Ik zie mij zelf vaak als ‘sleutelmaker’. In mijn werk als coach, als trainer, maar ook als procesbegeleider kom ik heel vaak mensen tegen die veel meer kwaliteiten (talenten) hebben dan ze laten zien. Op een of andere manier hebben ze (een deel van) zichzelf opgesloten. Ze komen daardoor als mens niet geheel tot hun recht. Sommigen hebben hun hele leven gehoord dat ze een ‘dubbeltje’ zijn en geloven dat dat nog echt waar is ook. Zo zijn er vele mechanismes die maken dat kwaliteiten er niet goed uitkomen. Het is mijn missie om deze verborgen kwaliteiten te ontdekken, de eigenaar er van bewust te maken en te helpen deze te ontwikkelen. Vaak moet daarvoor dan die symbolische ‘gevangenis’ geopend worden. Soms kost het wat moeite om beperkingen weg te nemen, maar de beloning van vooruitgang  vergoed alles. Het is zo’n geweldig mooie ervaring om te zien wat er mogelijk is wanneer iemand zich heeft weten te bevrijden van oude jukken, blokkades, beperkingen, of wat ook wat groei tegenhoudt. Zelf heb ik dit ook mogen ervaren, wat enorm veel vertrouwen geeft in alles wat je doet. Ik ben dan ook al lang geleden met mijn eigen organisatie gestart onder de naam KIEM. Ik geloof dat in ieder mens, team of organisatie altijd kiemen liggen te wachten op groei. Door het scheppen van de juiste omstandigheden gaat zo’n kiem groeien. In het begin nog wat onwennig en onzeker, maar al snel groeit het vertrouwen. Heeft iemand eenmaal ervaren hoe dit proces verloopt, dan wordt het steeds gemakkelijker nieuwe kiemen te ontdekken en te laten groeien. Uiteindelijk levert dat een persoon op die steeds meer zichzelf wordt, daarop leert te vertrouwen en in staat is in veel meer situaties effectief te handelen. Dan komt iemand zo goed ‘in zijn kracht’ te staan dat hij/zij automatisch een mentor voor anderen wordt.

Specialisatie

Coaching: in mijn coaching ga ik volledig op in de cliënt, begrijp volledig zijn/haar wereld en voel wat er speelt. Ik krijg dan ook door wat nodig is om stappen te zetten. Om de juiste sleutel te vinden. Op een praktische en prettige manier verkennen cliënt en ik samen oude ervaringen met nieuwe brillen. Dit geeft andere betekenissen aan de bestaande wereld. Eigenlijk krijgt de cliënt een andere ‘kaart van het gebied’ met nieuwe wegen en opties. Ik besteed veel aandacht aan de praktische toepasbaarheid, zodat het geleerde direct effect sorteert. Training: enkele specialisaties zijn projectmatig werken en projectmanagement, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, procesmanagement, communicatievaardigheden. In mijn trainingen streef ik naar maximale toepasbaarheid. Het geleerde moet direct te gebruiken zijn door de deelnemers. Maar wat ik net zo belangrijk vindt is dat de omgeving van de deelnemers zich instelt om het geleerde te ontvangen en er mee om te gaan. Dan pas is er sprake van maximaal rendement, van toegevoegde waarde. Een training wordt daardoor vaak een hefboom voor (een stukje) organisatieverandering. Procesbegeleiding: Ik vind het super belangrijk dat in groepsprocessen iedereen goed tot zijn/haar recht komt. Bij grotere groepen valt dat vaak niet mee. Gehaastheid van een leider maakt dat hij/zij niet altijd openstaat voor kritiek. Soms ziet een voorzitter niet wat er werkelijk speelt (achter de maskers) en mist daardoor de essentie. Vaak hoor ik dat ‘draagvlak’ een probleem is. Meestal is dit een gevolg van het niet of onvoldoende serieus nemen van betrokkenen. Reden: snelheid van het proces! Echter, de snelheid die aan het begin gewonnen lijkt, verlies je later in veelvoud door ‘gedoe’. Wanneer je de processen anders inricht is een combinatie van beide mogelijk: toch snelheid (voortvarendheid) zonder gedoe, met als resultaat draagvlak en bereidheid bij te dragen aan besloten voorstellen. In mijn gereedschapskist zit een aantal ’tools’ die ik bij bovenstaande activiteiten gebruik. Ik gebruik ‘Insights discovery’ om een persoonlijkheidsprofiel samen te stellen wat kan helpen bij persoonlijke ontwikkeling, maar ook bij teambuilding. Daarnaast gebruik ik de ‘Talent Motivatie Analyse’ (TMA) bij o.a. plaatsing, loopbaan- of mobiliteitsvraagstukken. De TMA meet 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties. Dit levert een schat aan informatie op die je kan helpen een juiste match te vinden tussen wat je kunt en wilt (persoon) en wat je moet (functie). Meer informatie over de TMA vind je hier. Tevens gebruik ik bij procesbegeleiding ‘Primoforum’. Dit is een digitaal brainstormtool, of groepsprocesversneller, waarmee heel snel een grote groep betrokken kan worden bij ideeën-verzameling en besluitvorming. Gevolg is dat gevonden oplossingen vaak beter zijn, met een groot draagvlak, het gaat lekker vlot en het is nog leuk ook. Bovendien is de rapportage direct na afloop beschikbaar.

Achtergrond

Als tuinderszoon weet ik van aanpakken. Ik ben begonnen in het onderwijs. Ik vind het geweldig om kennis en inzichten door te geven. Nog steeds. Na negen jaar regulier onderwijs heb ik dat ook nog veertien jaar bij de Nederlandse Politie Academie gedaan. Als adviseur/trainer en als leidinggevende van een leergang. Intussen heb ik Sociologie/bedrijfskunde gestudeerd, ben ik NLP-master geworden en heb ik nog vele aanvullingen op gebied van adviesvaardigheden (SIOO), kwaliteitsprocessen, onderwijskunde, psychologie en als laatste Shiatsu-massage gedaan. Ik ben Insights practitioner en TMA expert. Eigenlijk ben ik gewoon ontzettend nieuwsgierig. Hoe meer ik weet, hoe meer ik kan doorgeven en hoe meer ik verbanden zie, ook bij klanten. Ik groei daar nog dagelijks van en het inspireert mij enorm. Op mijn beurt probeer ik zo anderen ook te inspireren en te stimuleren hun eigen weg te vinden en te volgen. Ik ben altijd ‘in’ voor een goed gesprek met een kop koffie. Je kunt mij bereiken op 06 44264418.