Voort door management support

Alex Janssen, lid eigenaar Symion

It’s lonely at the top

Wanneer je in een management rol zit heeft dat natuurlijk voordelen. Maar soms heeft het ook nadelen. Je mag immers heel veel dingen zelf bepalen maar zeker gevoelsmatig sta je er soms ook heel alleen voor. Ik heb aan den lijve ondervonden dat dat soms zelfs een wat eenzaam gevoel kan opleveren.

 

Hoe komt dat toch?

Ik denk dat dit alles te maken heeft met belangrijke eigenschappen van mensen in een leiderschaps- of managementrol: Een groot verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat gerichtheid en kwaliteitsbesef.

Meestal hebben leidinggevenden mensen in hun omgeving waaraan ze een veelheid van zaken kunnen en zullen delegeren. Dat hoop ik tenminste voor ze.

Maar er zijn zo van die dilemma’s waar je vooral meent zelf even uit te moeten komen. Die liggen vaak op het vlak waarbij je echt vind dat je bij jezelf te rade zult moeten gaan.

 

Kan dat ook anders?

Ja zeker, dat kan en de slimste onder u doen dat ook al. Zij hebben allang ervaren hoe processen zullen versnellen als je lastige vraagstukken met een goede sparring partner deelt. Aantoonbaar boek je dan sneller het beoogde resultaat. Dan moet die sparringpartner wel goed zijn: niet met je meepraten, maar je juist respectvol en kritisch tegemoet durven treden en kritische vragen durven te stellen. Alles met maar een doel: jouw helpen het beoogde resultaat te realiseren.

 

Hoe we te werk gaan:

In een intake gesprek stellen we vast welk resultaat je op enig moment bereikt wilt of moet hebben. Ook welke dilemma’s daarbij een rol spelen. Afhankelijk van de tijd waarbinnen dat resultaat bereikt moet worden, maken we een inschatting van de tijd die er structureel aan begeleiding wordt besteed, dan kan 1 uur per maand zijn, maar ook een dag per week.

Ook wordt bekeken welke aanvullende expertise gewenst is en welke coach het beste past bij de persoon (en zijn vraagstuk) in kwestie.

We stellen een overeenkomst op die continuïteit biedt, maar per maand betaald wordt en ook per maand opzegbaar is. We vinden namelijk dat je met elk gesprek met een van onze professionals aantoonbaar een goede stap in de gewenste richting moet hebben gezet. Anders heeft doorgaan geen zin.

 

Klik hier voor een flyer over de dienstverlening Voort door management support

Klik hier als u een intake gesprek met ons wilt voeren over deze dienst.