Bruggen bouwen, hoe doe je dat?

Remko Steen, lid eigenaar Symion

Samenwerken en met elkaar denken brengt je verder dan wanneer je het alleen doet ……. Maar hoe werk je effectief samen als het geloofs- en levensovertuiging betreft?

In mei organiseerde Stichting Samen Voor Ede een thema avond met als onderwerp het slaan van bruggen tussen mensen met een verschillende geloofs- en levensovertuiging. Ennis Odaci ( islamitische achtergrond) en Herman Koetsier(christelijke achtergrond) zijn door hun gezamenlijk optrekken een sprekend voorbeeld hoe samenwerken en met elkaar nadenken heel effectief kan zijn! Zij hebben deze avond de discussie boven een bepaald geloof uitgetild.

Er werd niet, zoals gebruikelijk, ingegaan op de verschillen, maar vooral op de overeenkomsten tussen de geloven. Juist de overeenkomsten vormen de basis om meer met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren en te ervaren dat je dichter bij elkaar staat dan gedacht.

Samen zochten we naar een gemeenschappelijke noemer, die voor alle mensen van belang is. De universele rechten van de mens is zo’n gemeenschappelijke noemer. Waarden als geweldloosheid, erkenning van individualiteit, gelijkberechting zijn voorbeelden van een zo’n universeel karakter. Deze waarden zijn ook, zou je kunnen zeggen, geloof overstijgend.

Ook benoemden de sprekers een belangrijke factor die de mens-mens verhouding momenteel bemoeilijkt. Steeds meer, en zeker ook in de Westerse wereld, worden mensen gezien als economische eenheden en opereren ze ook als zodanig. Deze vrije markt gedachte is zo doorgeschoten, dat het de moraliteit, ethiek en humaniteit uitholt. Het lijkt wel alsof economische argumenten ieder gedrag goed praat. Een revival van de moraliteit is meer dan wenselijk, zo stelden de heren Odaci en Koetsier, om het bruggen bouwen weer een kans van slagen te geven.

Met een gemêleerd gezelschap ontstond een zinvolle, inspirerende en interactieve bijeenkomst, waarin het belang van met elkaar in plaats van over elkaar praten nog eens werd benadrukt. Ontmoet de ander! Dat was de boodschap die door de inleiders werd meegegeven. Maak echt contact!

Symion hecht ook veel waarde aan ontmoeten en elkaar leren kennen als stap naar samenwerken. Zeker wanneer culturele verschillen een rol spelen is dat essentieel. Pas wanneer je grote onderlinge (culturele) verschillen kunt overbruggen, demonstreer je vermogen echt te kunnen samenwerken. Samenwerken betekent immers om kunnen gaan met verschillen tussen mensen.