Coaching Monitor

Alex Janssen

Alle coaches bij Symion werken volgens een hoge professionele norm. Wij vinden dat cliënten alleen het allerbeste verdienen. Zij zitten met een vraagstuk waar ze zelf niet uitkomen. Deze vraagstukken vragen om een serieuze en professionele aanpak. Wij staan voor onze kwaliteit en dat laten we zien door gebruik te maken van de ‘coaching monitor’.

Kwaliteit
De Coaching monitor is een instrument dat door het NOBCO is ontwikkeld: Nobco is de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches. Een van de coaches van Symion is master practitionar (register coach bij de NOBCO) en mede daarom heeft Symion ervoor gekozen de professionele richtlijnen van NOBCO te volgen.
Ruim drie jaar geleden is de NOBCO gestart met het project ‘Coaching Outcome Monitor’ om een instrument te ontwikkelen waarmee coaches, cliënten en opdrachtgevers meer inzicht krijgen in de effectiviteit van coachtrajecten. De huidige Coaching Monitor is vergelijkbaar met de ROM-instrumenten (Routine Outcome Monitor) uit de geestelijke gezondheidszorg.
De NOBCO Coaching Monitor geeft antwoord op vragen over rendement en effectiviteit van individuele coachtrajecten.
Daarom zetten alle Symion coaches de Coaching monitor in.
De coaching monitor is ontwikkeld op basis van een vraag uit het bedrijfsleven: Hoe maak je duidelijk wat het effect is van een coachtraject.

Opzet Coaching monitor
De Coaching Monitor bestaat uit een online programma waarmee een coach op vier verschillende momenten tijdens en na afloop van een coachtraject vragenlijsten verzendt naar de cliënt en eventuele ‘peers’ (referenten). De cliënt (en ‘peers’) kan (kunnen) de vragenlijst online invullen, waarna de gegevens beveiligd verzonden worden naar de Coaching Monitor. De antwoorden van de cliënt (en ‘peers’) worden geautomatiseerd geanalyseerd en de resultaten worden teruggekoppeld aan de coach. Het systeem genereert tevens een grafische weergave van de intake, tussen-, eind- en nameting, zodat het resultaat van de coaching in één oogopslag zichtbaar wordt gemaakt. Deze resultaten kunnen in de vorm van rapportages worden overlegd aan de cliënt en indien van toepassing aan eventuele opdrachtgevers na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Daarnaast vraagt de Coaching Monitor informatie aan coach, cliënt en ‘peers’ ten behoeve van scholingsdoeleinden, wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen van branche-informatie.
Links: www.nobco.nl
Filmpje van de Coachingmonitor