Culturele diversiteit is samenwerken

Symion organiseert de kracht van de verschillen.

Marrie Stoffer, lid, eigenaar

Symion heeft gekozen voor samenwerking in een coöperatie omdat we verschillen tussen mensen zien en ervaren als belangrijke meerwaarde.
Verschillen in persoonlijkheid, kwaliteit en competenties, maar ook qua werkwijze en culturele (etnische) achtergrond ervaren wij als inspiratie
en kracht. Symion stelt haar kennis en ervaring m.b.t. diversiteit beschikbaar voor organisaties en bedrijven die over dit onderwerp vraagstukken ervaren.
We beseffen dat culturele (etnische) diversiteit vele facetten kent en op allerlei manieren een rol kan spelen, zowel in relatie met uw medewerkers als met klanten. In deze eerste nieuwsbrief gaan we kort in op de arbeidsmarkt en het belang om te richten op medewerkers met een migratieverleden.
Met grote regelmaat zal er in komende nieuwsbrieven aandacht besteed aan de andere facetten van dit onderwerp.

 

Het UWV berichtte begin dit jaar de verwachting dat er in 2018 meer dan 1 miljoen openstaande vacatures zullen zijn. Bij de werving van nieuwe medewerkers zullen dan ook steeds vaker mensen met een migratieverleden in beeld komen. Te meer omdat inmiddels ruim 20 % van de bevolking een migratie verleden heeft en dit alleen maar zal toenemen. Hierin schuilt de noodzaak om na te denken hoe uw organisatie hierop nu en in de toekomst een antwoord gaat geven.
Steeds meer mensen met een andere culturele achtergrond zijn goed opgeleid op MBO en HBO niveau. Ze spreken goed Nederlands en kunnen een goede bijdrage leveren binnen uw organisatie.
Door deze jongeren met een andere culturele achtergrond stage kansen te bieden ontstaat er een win-win situatie. Jongeren leren uw bedrijf kennen (en gaan het noemen bij mensen die zij kennen) en de huidige medewerkers wennen aan nieuwe medewerkers met andere culturele en religieuze opvattingen.

 

Zowel het HBO als het MBO onderwijs kennen vele verschillende opleidingen. Vast en zeker ook één die aansluit bij uw branche: mkb, onderwijs, zorg en welzijn of overheid. Symion kan vanuit haar ervaring adviseren hoe u uw voordeel kunt doen met medewerkers met een allochtone achtergrond.
Uit ervaring kennen we de struikelpunten die ontstaan tussen mensen met verschillende culturele achtergronden en kunnen we u helpen om het structureel op te pakken.
Medewerkers met een migratieverleden zijn de PR voor uw organisatie! Zij noemen de naam van de organisatie bij familie, vrienden en kennissen. De reden hiervoor is dat men trots is op een organisatie die gaat voor de verschillen in persoonlijkheid, kwaliteit en competenties en culturele achtergrond. Coöpereren is samenwerken en inspiratie en kracht ervaren van de verschillen.

 

Als u meer wilt weten over de facetten van culturele ( etnische) diversiteit, nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek met Marrie Stoffer, ervaringsdeskundige culturele diversiteit, om kennis te maken met wat Symion voor u en uw organisatie kan betekenen.