Verborgen capaciteit

De persberichten buitelen over elkaar heen. De economische waarschuwing zijn niet van de lucht. In meerdere sectoren kampen we met grote personeelstekorten. Restaurants kunnen niet al hun tafels bedienen, treinen vallen uit, tunnels blijven dicht, wachttijden voor van alles en nog wat lopen op, er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. We hebben een enorm gebrek aan personeel. Waar zijn al die gekwalificeerde vakmensen?

Scheve arbeidsmarkt

Een van de oorzaken is duidelijk. Corona heeft een behoorlijke impact gehad op de arbeidsverdeling. Het heeft geleid tot behoorlijke (meer) scheefte in de arbeidsmarkt. De zorg kampte (kampt) met grote tekorten, de horeca met overschotten. Bij pakketdiensten en maaltijdbezorgers kon iedereen zo aan de slag. Structureel was er al een tekort bij technische beroepen, op ieder busje staat dat ze collega’s zoeken! Hetzelfde geldt voor onderwijs en ICT. Los van alle omscholingsprogramma’s lijken deze problemen zich niet anders op te lossen dan door de tijd. Uiteindelijk herstelt zich weer de balans. Helaas weten we niet of die balans niet al snel weer doorslaat door weer nieuwe ontwrichtende gebeurtenissen.

Aandacht

Waar vinden we nog personele capaciteit? Bijna iedere ondernemer die ik spreek, smeekt mij of ik soms mensen weet….. Ja, ik ken ze wel, mensen die met enthousiasme werken en een prima oplossing zouden vormen voor de betrokken ondernemer. Maar die hebben al werk dat past bij wie ze zijn en wat ze willen. Die willen niet weg. Dit is overigens een interessant aangrijpingspunt voor ondernemers: zorg dat je medewerkers plezier blijven houden in het werk dat ze doen. Blijf ze boeien en aan je binden. Heb serieuze aandacht voor hen.

TMA

We werken bij Symion veel met de TMA (Talent Motivatie Analyse). Uitgangspunt is dat mensen allemaal beschikken over bijzondere talenten als uitkomst van hun diepere drijfveren. Die talenten, samen met hun motivatie (passie) hebben een voorspellende waarde voor de competenties die ze zullen/kunnen ontwikkelen. De meeste kans op een succesvolle baan hebben mensen die werk hebben waar hun beschikbare competenties overeenkomen met het competentieprofiel van hun functie. Zie figuur voor. Waar mensen bij wijze van spreken 110% inzet tonen.

Er voor gaan?

Mensen moeten doen waar ze goed in zijn. Helaas zie ik vaak dat dat niet overal evengoed lukt. Soms verandert de baan (het moeten) en gaat het afwijken van wat mensen kunnen of willen. In de tijd verandert ook vaak de motivatie van mensen. Ze zijn toe aan een nieuwe uitdaging, of willen zich verder ontwikkelen, etc. Wanneer werk en motivatie uit elkaar gaan lopen, of simpel gezegd, wanneer de motivatie voor het werk afneemt, gaan mensen minder hard werken. Ze gaan er niet meer voor de volle 100% tegenaan. ‘Morgen is er weer een dag, waarom zou ik me druk maken.’ Het kan zelfs leiden tot het uitvoeren van het werk op zo’n 30 of 40 % van het vermogen. Bij deze mensen zie ik vaak dat hun ambitie, hun passie zich verlegt naar iets buiten het werk: een bestuurlijke functie, hun hobby, het gezin. Werken biedt dan alleen nog zekerheid, een middel om de financiële lasten te kunnen dragen.

Wanneer iemand op 40% van zijn vermogen werkt, blijft er dus 60% onbenut! Hier schuilt verborgen potentieel. Wanneer dat op een hele afdeling het geval is, dan scheelt dat zo maar enkele fte’s. Dit zijn mogelijke vacatures die in deze tijd niet vervuld kunnen worden! Gevolg is dat de ondernemer niet alle klantbehoeften kan invullen, tafels in het restaurant leeg houdt, treinen laat uitvallen, wachttijden voor behandelingen laat oplopen, etc.

Luisteren

Ik beweer hiermee niet dat alle bezettingsproblemen hiermee opgelost worden, maar wanneer organisaties, ondernemers, leidinggevenden, zich bewust zijn van dit mechanisme, kunnen ze actie ondernemen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers er weer vol voor gaan? Wat moet ik doen om hen maximaal te laten presteren? Hoe kan ik hen helpen groeien, ze tot ambassadeur van mijn organisatie maken, loyaliteit kweken en ze de kans geven hun passie weer binnen de organisatie op te pakken?

Ik kan hier wel wat tips over geven. De belangrijkste is: ga in gesprek met deze mensen. Stel de vragen die ik hierboven schreef, luister goed naar hun antwoorden en schep de juiste omstandigheden.

Hier eens over doorpraten, of hulp nodig? Bel of app mij gerust op 06 44264418.

Jan Boekestijn