Ken je mensen!

Bericht van een deskundige

Onlangs las ik een mooi artikel in de Stentor, van Thijs Launspach. Mooi artikel waarin zijn conclusie mij treft: ‘Het huidig ervaren personeelstekort is ook een waarderingstekort’.  Het personeelstekort wordt door deskundigen blijkbaar gezien als iets rationeels: er zijn meer banen dan dat er mensen beschikbaar zijn om ze te vervullen. Thijs wijst er in zijn artikel ook op: hij weerlegt de rationele stelling dat mensen allemaal wat meer zouden moeten werken, terwijl het sentiment van werkende mensen juist is om graag wat minder te willen werken.

Ik begeleid veel mensen als coach, trainer en sparringpartner. Ik ervaar de stelling van Thijs vrijwel dagelijks. Mensen die vast dreigen te lopen voelen zich vaak niet begrepen of missen de erkenning en waardering die mensen in het algemeen zo nodig hebben. Zelfs de meest rationele mensen!

Ongewenst personeelsverloop

Ik durf zelfs te beweren dat gemis aan aandacht de hoofdoorzaak is van ongewenst personeelsverloop. In campagnes waarin werkgevers nieuwe mensen zoeken, wordt in deze tijd ook vrijwel altijd gebruik gemaakt van stellingen als: ‘Kom bij ons en bouw aan jouw toekomst’, ‘Bij ons krijg je geen baan maar een carrière’, tot ‘met jouw talent kom je bij ons verder’.  Die belofte kan alleen waargemaakt worden door aandacht aan die medewerker te besteden en het is met name de directe leidinggevende die dat moet doen. Natuurlijk zijn er bedrijven waarin men dit erg goed doet, maar gemiddeld genomen komen leidinggevenden niet aan het geven aan persoonlijke aandacht en – waardering toe. Ze zijn immers te druk. Een belangrijke vraag die veel werkenden blijken te hebben is: ‘Waar is mijn leidinggevenden dan toch zo druk mee? Ik zie hem of haar bijna niet!

In een tijd waarin je nauwelijks aan nieuwe mensen kunt komen, zou je er toch alles aan willen doen dat mensen bij je blijven werken?

Ziekteverzuim

Ten gevolge van hoge werkdruk melden zich meer mensen dan ooit ziek. Juist het werk-gerelateerde verzuim neemt hand over hand toe. Natuurlijk zijn er allerlei oorzaken voor dat stijgende verzuim te benoemen maar een ding is zeker: ook hier speelt het uitblijven van aandacht en waardering een belangrijke rol. Je moet er toch niet aan denken dat de organisatie soms zelf mede de veroorzaker is van een te hoog ziekte verzuim?

Tips voor het geven van aandacht

Het artikel van Thijs sluit aan op een eerder door mij geplaatst artikel: Loont aandacht nog wel?  https://symion.nl/loont-aandacht-nog-wel/

In dat artikel geef ik na de onderbouwing dat aandacht wel degelijk loont, een korte inleiding een aantal tips voor leidinggevenden.

Voor de volledigheid herhaal ik hier die tips nog maar even:

  • Delegeer:Draag werk aan mensen over die je dat toevertrouwt en controleer op hoofdlijnen. Laat de inhoud en de details aan hen over.
  • Vraag aan je mensen wat jij kunt doen om het werk voor hen makkelijker of leuker te maken. Wees realistisch: doe alleen toezeggingen die je ook zult waarmaken en op de afgesproken termijn.
  • Toon interesse: Verdiep je in je mensen en een beetje in hun gezin en hun leven. Toon interesse. Leer ze kennen, zodat je ook alert wordt op de non-verbale signalen die mensen afgeven, ook online.
  • Hernieuw het contact met je zieke medewerkers. Dit werkt overigens alleen als je dat welgemeend doet.
  • Spreek regelmatig met je medewerkers over hun toekomst. Luister naar ze en werk zover mogelijk mee om hun droombaan te realiseren.
  • Voer exitgesprekken of laat dat doen: gebruik de verkregen informatie als feedback en doe er wat mee.
  • Vergader minder. En wanneer je vergadert, doe dat dan zo efficiënt mogelijk, waardoor je kostbare tijd wint die aan het ‘echte werk’ kan worden besteed.

Transitie

De manier waarop we in organisaties werken is het resultaat van jarenlange ontwikkeling. Door de jaren heen zijn er verschuivingen ontstaan. Tijden waarin er sprake is van macht bij de bedrijfsleiding, maar ook juist bij werkenden met veel potentie. Jongeren kijken (tegenwoordig) anders tegen werk aan dan ouderen. Gedragingen van ouderen worden niet zomaar door jongeren overgenomen, dat geldt ook andersom. Jongere mensen komen goed opgeleid en soms erg wijs binnen. Jongeren en ouderen kunnen over en weer veel van elkaar leren. Met wat meer wederzijds begrip en respect voor elkaar zouden mensen samen veel sterker kunnen staan, dan nu vaak het geval is.  Ook hierbij spreekt de conclusie van Thijs een rol: waardeer elkaar!

Naar onze mening is er in veel bedrijven een transitie nodig. Niet alles anders doen dan we deden maar wel het volgende: Meer verantwoording delegeren naar mensen op de werkvloer door het management te leren van een sturende naar faciliterende stijl van managen te gaan.

Symion helpt bedrijven en organisaties bij die transitie volgens het beproefde concept ALSO: Action Learning Samen Ondernemen. Zie ook https://symion.nl/action-learning-samen-ondernemen/

Wil je hier meer van weten of eens verkennen op welke manier deze werkwijze bij jou en jouw organisatie past, app of bel me dan: 06-15 063 731. Vrijblijvend natuurlijk!
Alex Janssen