Loont het geven van aandacht nog wel?

Gek is het eigenlijk dat, juist nu we meer thuis of hybride gaan werken, problemen alleen maar lijken toe te nemen. Wellicht doordat mensen (nog) minder erkenning en waardering ervaren, of ook door het toenemen van werkdruk.

Er is aantoonbaar minder aandacht voor medewerkers en dat lijkt zich te wreken. Meer en meer komen we erachter dat mensen goed gedijen bij gepaste aandacht en erkenning en waardering voor wat ze doen. Het klinkt misschien arrogant, maar de deskundigen van Symion, allemaal mensen die ooit met succes leiding hebben gegeven, dragen die boodschap al jaren uit. En dat is niet zomaar. Volgens ons loont aandacht namelijk wel degelijk. Sterker nog, het is wellicht de oplossing voor veel van de nu dagelijks gevoelde pijn in bedrijven en organisaties. Ik zal dat nader toelichten, maar start met wat achtergrondinformatie.

Verzuim bij ziekte
We worden al jaren geconfronteerd met bedrijven met een te hoog ziekteverzuim. Natuurlijk is elke werknemer die moet verzuimen er een te veel, maar we zijn ook realist. Er is altijd sprake van een niet te vermijden verzuim, bijv. ten gevolge van ernstige ziekte of een ongeval. Bij verzuim kijken we altijd naar de cijfers uit de branche of bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij verzuim dat aanmerkelijk hoger is dan die volgens branchegegevens, spreken we van een te hoog verzuim. Het valt niet te ontkennen dat door alle effecten van Corona in sommige branches het verzuim gestegen is. Wellicht ten gevolge van werkdruk. Desondanks merken wij dat in sommige sectoren al jarenlang sprake was en is van een echt te hoog ziekteverzuim. De pijn daarvan wordt nu dus in Corona tijd extra scherp ervaren.

Personeelsverloop
Ondanks het feit dat mensen meestal met groot enthousiasme aan een nieuwe baan beginnen, gaan velen na verloop van tijd op zoek naar iets anders. Daar moeten we mee leven. De tijd dat je in je werkzame leven maar één werkgever had ligt ver achter ons. Uitzonderingen bevestigen ook deze ‘regel’. In sommige sectoren is personeelsverloop zelfs gewenst of wordt die moedwillig gestimuleerd: bijvoorbeeld in supermarkten, waar men voortdurend graag met jonge mensen werkt. Of in echt innovatieve bedrijven waarin men altijd de meest actuele kennis nodig heeft. Personeelsverloop is duur. Je moet weer nieuwe mensen werven en ze opleiden en begeleiden om het werk zo taakvolwassen mogelijk te kunnen doen.  Als het goed is weet je waarom mensen je bedrijf gaan verlaten. Dat levert immers waardevolle informatie voor de huidige medewerkers op. Onze ervaring leert dat veel mensen op zoek gaan naar ander werk door een steeds grotere werkdruk, maar vooral ook door een gebrek aan erkenning en waardering en dus aandacht. Soms wordt dit zelfs ervaren als ‘verwaarlozing’!

Moeilijk om aan nieuwe mensen te komen
Op dit moment is het lastig, zo niet onmogelijk om aan goede, deskundige medewerkers te komen. Met name schijnt er sprake te zijn van structureel te weinig beschikbare MBO’ers. En dat in vrijwel alle sectoren. Wij merken dat ook. Bij het werven van mensen voor onze opdrachtgevers moeten we aantoonbaar meerdere wegen bewandelen en kanalen benutten om vacatures ingevuld te krijgen. Het vereist meer dan ooit creativiteit van werkgevers om aantrekkelijker te zijn voor nieuwe medewerkers. Dit geldt ook voor recruiters om potentiële medewerkers te bereiken.

Aandacht loont: rekenvoorbeeld
Bij een ziekteverzuim van 4% is het een utopie dat het geven van aandacht, hoe belangrijk ook, zal leiden tot een verlaging van het verzuim. Bij een verzuim van meer dan 8% is dat wel degelijk aan de orde. Welgemeende aandacht leidt bij dergelijke percentages tot een verlaging van 2% of meer.

Binnen sommige grotere bedrijven staan veel vacatures open, variërend van 20 tot 40 per 1000 medewerkers.  Dat is 2 tot 4 %. Als je dus oprechte aandacht geeft aan je (zieke) mensen los je meteen het probleem van de openstaande vacatures op. Dat personeelsverloop door welgemeende aandacht niet alleen lager wordt, maar vooral ook beïnvloedbaar hebben we daarbij nog niet eens meegenomen.        

Aandacht loont dus
Het zal u niet meer verbazen. Wij zijn ervan overtuigd dat aandacht geven loont. Ook weten we zeker dat mensen in het algemeen veel minder directe sturing nodig hebben dan je zou denken. Als je als leidinggevende duidelijk maakt wat je van je mensen verwacht en je faciliteert het werken goed, dan zul je beslist ontdekken dat medewerkers tot meer in staat zijn. We adviseren bedrijven en organisaties juist nu om een transitie in te zetten op het gebied van met name het middle-management. Van sturend naar faciliterend management. Dat geeft medewerkers meer speelruimte en eigen zeggenschap. Het geeft leidinggevenden de ruimte, kans en de tijd om dat te doen wat management in deze tijd vraagt: oprechte aandacht en erkenning aan je mensen geven.

Ik kom tot de volgende tips voor leidinggevenden:

  • Delegeer: Draag werk aan mensen over die je dat toevertrouwt en controleer op hoofdlijnen. Laat de inhoud en de details aan hen over.
  • Vraag aan je mensen wat jij kunt doen om het werk voor hen makkelijker of leuker te maken. Wees realistisch: doe alleen toezeggingen die je ook zult waarmaken en op de afgesproken termijn.
  • Toon interesse: Verdiep je in je mensen en een beetje in hun gezin en hun leven. Toon interesse. Leer ze kennen, zodat je ook alert wordt op de non-verbale signalen die mensen afgeven, ook online.
  • Hernieuw het contact met je zieke medewerkers. Dit werkt overigens alleen als je dat welgemeend doet.
  • Spreek regelmatig met je medewerkers over hun toekomst. Luister naar ze en werk zover mogelijk mee om hun droombaan te realiseren.
  • Voer exit gesprekken of laat dat doen: gebruik de verkregen informatie als feedback en doe er wat mee.
  • Vergader minder. En wanneer je vergadert, doe dat dan zo efficiënt mogelijk, waardoor je kostbare tijd wint die aan het ‘echte werk’ kan worden besteed.

Transitie
Symion weet uit ervaring dat een dergelijke transitie die organisaties en bedrijven moeten doormaken niet eenvoudig is. Toch is dit beslist mogelijk, dat hebben we bewezen. Door onze kennis met die van u te combineren gaat dat lukken. Bel of mail met ons. In een klankbord gesprek verkennen we samen de mogelijkheden.