Action Learning Samen Ondernemen

Organisaties en bedrijven die willen overleven in de huidige tijd zullen zich continu moeten verbeteren. De leiding en de medewerkers zullen daarom bereid moeten zijn zich doorlopend te ontwikkelen. Ervaringen en diploma’s uit het verleden blijven belangrijk, maar maken niet meer het verschil.

Onderwerpen die in toenemende mate aandacht vragen zijn vooral

  • klantgericht leiderschap
  • samen ondernemen binnen de integrale werkprocessen
  • samenwerking en intern ondernemerschap binnen het eigen bedrijf
  • een coachende stijl van leidinggeven in plaats van een overmaat aan management control

Succesvolle bedrijven hebben geleerd dat het continu verbeteren van de organisatie de meest effectieve manier is om bij te blijven. Dankzij een heldere visie weten de medewerkers wat er van hun gevraagd wordt. Het is de basis om samen de vereiste acties te ondernemen om de gewenste verbeteringen tijdig te realiseren. Het in company programma Action Learning Samen Ondernemen (ALSO) speelt hier actief op in.

De kracht van de aanpak zit in een heldere modulaire leidraad dat werkt als een kompas voor nieuwe projecten. Iedereen kan als het ware afkijken en leren van eerdere projecten bij andere bedrijven. In aansluiting hierop wordt de opzet zo gekozen dat de gewenste verbeteringen zoveel mogelijk door het eigen personeel zelf worden uitgevoerd. Dankzij het action learning principe gaan werken en leren hier dus hand in hand.

Dit actieprogramma geeft de volgende voordelen.

  • Als directie/MT kunt u met gerichte ondersteuning snel een verbeteringsstrategie opstellen. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
  • U betrekt uw personeel optimaal en uw medewerkers zullen al lerende en werkende weg zoveel mogelijk zelf hun verbeteringen invullen en doorvoeren. Dat inspireert en geeft optimaal draagvlak.
  • Knelpunten en bottlenecks kunnen slagvaardig met externe ondersteuning worden opgelost.

In bovenstaande leidraad staan de kernmodules beknopt schematisch weergegeven. Klik hier voor informatie over het stappenplan en de verdere opzet van het programma.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met:

Alex Janssen: 06 1506 3731

Jan Boekestijn: 06 4426 4418