Enthousiast, gemotiveerd, geboeid

Enthousiaste start

Iedere werknemer is ooit ergens vol enthousiasme begonnen. De vacature sprak aan, het werk is interessant, de nieuwe werkomgeving en de nieuwe collega’s inspireren, het kon niet beter. Toch verandert dat soms in de loop van de tijd. Het enthousiasme neemt af en er blijken ook minder inspirerende collega’s rond te lopen. Gevolg: het energieke van nieuwe medewerker gaat er af, het functioneren gaat op een lager pitje. Zonder dat het opvalt presteert zo iemand uiteindelijk op misschien maar 50% van zijn vermogen.

Ik geloof niet dat er iemand is die dit wil. Medewerkers willen graag zinvol en gemotiveerd bijdragen aan resultaten. Ertoe doen! Werkgevers hebben al helemaal belang bij maximale inzet van hun medewerkers. Hoe kan het dan toch gebeuren dat de energie zakt, dat de motivatie afneemt?

Volgens mij zijn er meerdere factoren voor aan te wijzen, waarvan ik er twee noem:

  1. Aandacht voor de medewerker, wat hem/haar motiveert, inspireert en uitdaagt.
  2. Betekenisvolle, haalbare en daarmee inspirerende doelen.

Aandacht voor de medewerker

Normaal gesproken zou een organisatie via de leidinggevende zeer geïnteresseerd moeten zijn in het wel en wee van iedere medewerker. Zij zijn de motor, het vermogen, van de organisatie. Als medewerkers haperen, hapert de gehele organisatie. Aandacht gaat formeel via functioneringsgesprekken, maar vooral informeel met korte praatjes tijdens koffie en andere contactmomenten. Op dat soort momenten ‘gezien’ worden en het gevoel krijgen dat je belangrijk bent doet al veel. Tijdens functioneringsgesprekken kun je wat uitgebreider stilstaan bij hoe de organisatie (de leidinggevende) het beste uit de medewerker kan halen. Wat is ervoor nodig om iedere medewerker te laten excelleren? Ga dit regelen en je krijgt een geweldige organisatie. Ja, ik weet het, het is geen eenvoudige klus. Maar het begin van inzet tonen om dit te bereiken doet al heel wat.

Betekenisvolle, haalbare doelen

Ik kom het voortdurend tegen, medewerkers die in dagelijkse routine hun ding doen en de dagen aftellen. Waar sprake is van sleur. Voor hen wordt het ‘werken’ (worstelen) om het eind van de dag of de week te halen. Dit kost zoveel energie dat het vaak negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Ze hebben niet meer het gevoel dat ze iets wezenlijks bijdragen. De verbinding met het hogere belang is weg, het ontbreekt aan zingeving.

Ik werk veel met projecten en projectteams. Wat ik daar zie gebeuren is het tegenovergestelde. Juist in projecten heb je een afgebakende taak en een duidelijk concreet te bereiken resultaat. Je ziet ook dat jouw rol en jouw werk werkelijk bijdraagt aan het bereiken van dat resultaat. Dat geeft ‘zin’, je voelt je nuttig en belangrijk. En dat motiveert enorm. Mensen werken graag in projecten om juist dit prettige gevoel te ervaren. De dagen duren minder lang, er zijn inspirerende gesprekken met collega’s en het gaat ergens over.

De belangrijkste factor die deze verandering op gang brengt is het hebben van een aansprekend, aantrekkelijk doel. Een resultaat dat werkelijk gaat ‘aantrekken’. Vooral het collectieve ‘beeld’ dat mensen daarvan vormen maakt enthousiast. ‘Yes, we can!’ Een groep wordt dan een (h)echt team en het wordt een uitdaging en een gunst om hieraan bij te dragen. De voldoening is groot en dat voelt goed.

Flow ervaren

Iedereen heeft dit weleens meegemaakt. Een concreet doel, een enthousiast team, en het gevoel dat alles wat je zegt serieus wordt genomen. Dat je samen iets groots bereikt wat je alleen nooit zou lukken. Flow!

Wat zou het toch mooi zijn om dit voortdurend te ervaren. Voor iedereen! Ik snap ook wel dat het moeilijk is om dit voortdurend voor 100% te realiseren. Ik geloof stellig dat veel organisaties nog een heel eind hiernaartoe kunnen opschuiven.

Hoe? Dat zou ik graag eens samen bespreken. Ik weet zeker dat er op dit punt winst behaald kan worden.

Bel of app mij gerust op: 06 44264418
Jan Boekestijn