Problemen oplossen? Leer ‘Omdenken’

Omdenken biedt ons de mogelijkheid om zodanig met een probleem om te gaan dat we er een effectieve oplossing mee kunnen vinden.

Ik geef een quote over omdenken:

Omdenken begint altijd met een probleem. Zonder problemen geen omdenken. En een probleem bestaat uit twee dingen: feiten en verwachtingen. Zodra je een tegenstelling ervaart tussen die twee, tussen wat-zou-moeten-zijn en wat-is, ervaar je iets als een probleem. Door de feiten en verwachtingen grondig te onderzoeken, kun je de stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat het is). Vervolgens kijk je welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig ‘ja’ te zeggen tegen de realiteit’.

De zojuist beschreven alinea komt van de Site van omdenken: https://www.omdenken.nl/

 

Op weg naar oplossingen

Juist door een probleem anders dan gebruikelijk te benaderen, doemt er wellicht een oplossing op.
Berthold Gunster, de grondlegger van het omdenken en schrijver van een aantal bestsellers op dat thema, adviseert ons dus om de feiten rond een probleem te accepteren en vanuit die acceptatie te bekijken welke mogelijkheden er te vinden zijn. Dat is een goed advies, wat mij betreft.

Pipi Langkous en omdenken

Pipi zou gezegd hebben: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan’.

Het is maar de vraag of Pipi dat precies zo gezegd heeft. De volgende dialoog staat in een van de boeken van Pipi:
“Tja, als we eens begonnen”, zei Pippi. “Allereerst zou ik een piano willen kopen.”
“Ja maar Pippi”, zei Tommy, “je kunt toch niet pianospelen?”
“Hoe kan ik dat nou weten, als ik het nog nooit geprobeerd heb”, antwoordde Pippi. “Ik heb nog nooit een piano gehad om het te proberen. En laat ik je zeggen, Tommy, pianospelen zonder piano, dat kost ontzettend veel moeite om te leren.” 

Die Pipi, die geeft ons een prachtig lesje omdenken!

Een zakelijk en actueel voorbeeld

Elk bedrijf worstelt er in deze tijd mee om aan goede mensen te komen. Aan aandacht geven aan mensen komt men niet of nauwelijks toe door de grote werkdruk en door de vele problemen die opgelost moeten worden. Dus lijkt men ook minder aandacht te hebben om goede mensen te behouden. Of om een hoog ziekte verzuim aan te pakken en dat zoveel mogelijk te reduceren.

Deze twee personeelsproblemen worden blijkbaar nogal eens voor onoplosbaar gehouden, met als gevolg dat de werkdruk toeneemt en er dan in vredesnaam maar wat extra vacatures opengesteld worden.

Deze beide problemen hebben echter één oplossing gemeen: geef de mensen die bij je werken gepaste aandacht. Ken ze, weet wat hen drijft en wat hen bezighoudt. Ken hun zorgen en doe daar binnen de grenzen van goed werkgeverschap wat mee.

Het personeelsverloop blijkt daardoor te verminderen en wanneer op de juiste wijze toegepast zal ook het hoge ziekteverzuim zeker met enkele procenten afnemen.  En daarmee heb je zonder kosten, zomaar meer mensen beschikbaar en heb je minder openstaande vacatures. Met omdenken verdien je dus geld!

Is dat niet mooi? Of is het geven van aandacht al mooi genoeg?

Een grappige flowchart die je bij problemen kunt gebruiken

Ik vermoed dat deze flowchart helpt om bij veel problemen te kunnen ontdekken dat je je over veel dingen maar beter geen zorgen kunt maken.

Oplossingen zijn soms toch nodig

Toch zullen we soms wel oplossingen moeten vinden en dan kan omdenken ons erg goed helpen.
Geef het een kans: Denk Om!

Bel me en ik help je daarbij.

Alex Janssen