Voormalig vluchtelingen in de samenleving, online leren bij Symion

teapot-598122_640Vrijwel dagelijks lezen we over – of zien we beelden van de vluchtelingenstromen. Mensen op de vlucht voor geweld en armoede. Het is een gemêleerde groep mensen; jonge kinderen, pubers, jongvolwassenen en mensen in de kracht van hun leven en ouderen. Sommigen stralen zelfstandigheid uit, anderen lijken veel meer afhankelijk te zijn. Steeds vaker blijken het hoog opgeleide mensen, kunstenaars of ondernemers te zijn die het land van herkomst achter zich laten. Mensen die maar al te graag in Nederland aan het werk willen met hun talenten om een nieuwe toekomst op te bouwen.

Voor u, die als opdracht heeft, de instroom van voormalige vluchtelingen (ook wel statushouders genoemd) in de samenleving te organiseren en (beleidsmatig) vorm te geven, biedt Symion een aantal mogelijkheden voor ‘Professionals in Talent’.

Het aandachtsgebied van voormalige vluchtelingen vraagt specifieke kennis, inzichten en vaardigheden die u wellicht wel bezit maar waar u tot nu toe minder van bewust bent.

Symion biedt u kennis, trainingen en advies zodat u (beter) instaat bent een duurzame verbinding in de samenleving te organiseren van de voormalige vluchtelingen.

<img class="alignright wp-image-4356" src="https://symion.nl/wp-content/uploads/2016/03/Vuchtelingenbrochure-215×300.png" alt="Vuchtelingenbrochure" width="120" height="168" srcset="https://symion.nl/wp-content/uploads/2016/03/Vuchtelingenbrochure-215×300.png 215w, https://symion.nl/wp-content/uploads/2016/03/Vuchtelingenbrochure-106×148.png 106w, http://www Web Site.symion.nl/wp-content/uploads/2016/03/Vuchtelingenbrochure-22×31.png 22w, https://symion.nl/wp-content/uploads/2016/03/Vuchtelingenbrochure-27×38.png 27w, https://symion.nl/wp-content/uploads/2016/03/Vuchtelingenbrochure-154×215.png 154w, https://symion.nl/wp-content/uploads/2016/03/Vuchtelingenbrochure.png 282w” sizes=”(max-width: 120px) 100vw, 120px” />Vanuit de VARIIS benadering ‘Trans Culturele Diversiteit’ is een E-Learning programma ontwikkeld voor beleidsmakers en managers die verantwoordelijk zijn voor de instroom van voormalig vluchtelingen.  Het programma bestaat uit 6 modules. Voor meer informatie over de opzet en de inhoud van het programma kunt u hier de brochure ‘Voormalig vluchtelingen in de samenleving’ downloaden.

Symion heeft in december 2015 al laten weten aandacht te hebben voor het vluchtelingen vraagstuk met het aanbod van een gratis tips boek voor ‘vrijwilligers & vluchtelingenwerk’ in brochure formaat.

Tips vluchtelingenDeze brochure wil met  het aanreiken van thema’s de vrijwilligers een steuntje in de rug geven.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de opvang, ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen. Helaas leert de ervaring dat gedrevenheid en idealisme niet als vanzelf leidt tot het beoogde resultaat. Het tips boek is hier gratis te downloaden.

Naast het E-Learning programma kan Symion u informeren én adviseren over de verschillende knelpunten die in uw organisatie kunnen ontstaan vanwege de medewerkers en klanten met een vluchtelingen verleden. Op het Symion kompas ziet u tal van onderwerpen die een rol kunnen spelen en waar deskundig advies teleurstellingen kan voorkomen.

Marrie Stoffer – Managing partner van Symion