Marrie Stoffer

Marrie Stoffer

-Culturele diversiteit-

Over Marrie

Verschillen tussen mensen heeft altijd mijn aandacht gehad en is de rode draad in mijn werk. Het is boeiend te observeren en te ervaren wat mensen bij elkaar brengt of wat juist vervreemding veroorzaakt. Niet uitgesproken verwachtingen en onzekerheden (angst), maar ook (machts)ongelijkheid  zijn vaak de oorzaak van vervreemding, waarbij vooral dát wat niet wordt verwoord, de grootste obstakels vormen.

Het tegengestelde is ook realiteit. Wanneer mensen in staat zijn woorden te geven aan wat zij verwachten, denken of aan de onzekerheden die worden ervaren, ontstaan er kansen om elkaar beter te begrijpen.

Daarbij is het goed te beseffen dat we als mensen elkaar niet kunnen veranderen. Verandering ontstaan door zelf een andere keuze, stelling of positie in te nemen. Hierdoor daagt u de mensen om u heen uit om ook te veranderen. Het is als het verleggen van een steen in de rivier waardoor de stroom veranderd. Ik help mensen en organisaties om de steen te verleggen, zodat de rivier een andere, sterkere stroming krijgt waar de omgeving een voordeel van heeft.

Mijn specialiteit is het verbinden, opgang brengen en continueren, van effectieve contacten tussen mensen en groepen. Culturele en etnische verschillen tussen mensen zijn regelmatig reden dat mensen tegenover in plaats van naast elkaar. Dit komt voor in het arbeidsproces en in de samenleving.

Specialisatie

Verbinden van culturen, transculturele benadering van diversiteit in de rol van;

  • Sparring partner
  • Adviseur
  • Trainer
  • Coach
  • Onderzoeker

Achtergrond

Al jong wist ik dat ik wilde werken met mensen met een verstandelijke beperking. Na verschillende uitstapjes ben ik als maatschappelijk werker gespecialiseerd in transculturele systeem benadering. Zo kwam ik in contact met mensen met een zorgbehoefte die, mede vanwege het migratie verleden, deze behoefte niet konden vertalen in een zorgvraag. Taal, maar zeker ook beleving van gezondheid en ziekte, cultuur en religie spelen een rol in het omgaan met ziekte, beperking en ouder worden. Zo is zorg en welzijn van burgers met een migratie verleden mijn deskundigheid geworden. Door mijn ervaring ben ik in staat om zowel de positie van de burger, als van de organisatie te respecteren.