Goed functioneren is een kwestie van aandacht

leiderschap symion

Functioneren

Vanuit mijn vakgebied, Resultaatgerichte Menskunde, kijk ik vanuit verschillende invalshoeken naar de wijze waarop mensen functioneren en de wijze waarop mensen resultaten realiseren.

Wel of niet goed functioneren, wel of geen gewenste resultaten behalen? Er zijn veel factoren die daar een bepalende invloed op hebben. Wanneer een medewerker niet goed functioneert of niet goed presteert wordt voor het gemak al gauw wat eenzijdig richting die persoon gewezen en aangegeven dat er wel wat dient te veranderen. Wanneer echter breder gekeken wordt naar oorzaken is de kans dat er wat veranderd en verbetert vele malen groter.

Aandacht

Naast aspecten als kennis en kunde, ervaring, motivatie, inzet, effectiviteit, informatie en communicatie is vooral aandacht voor veranderende omstandigheden en ontwikkelingen bepalend voor het functioneren en het resultaat daarvan. Van nature is de mens geneigd te vertrouwen op gewoonte en vanzelfsprekendheid. Daarnaast wil ieder mens het werk graag goed doen en daarvoor goed beoordeeld en gewaardeerd worden. Goed functioneren en het behalen van gewenste resultaten is niet zo zeer een kwestie van intentie, maar vooral van de juiste aandacht.

Invloed

Een medewerker heeft zelf grote invloed op zijn of haar functioneren. Dat vraagt om bewustzijn van verwachtingen en invloed. Vragen die medewerkers zichzelf met enige regelmaat kunnen stellen om de aansluiting te behouden met het gewenste resultaat zijn de volgende:

  1. Wat wordt er vandaag van mij verwacht?
  2. Kan ik ook vandaag aan de verwachtingen voldoen?
  3. Heb ik nog steeds voldoende bagage om het beste van mij zelf te kunnen laten zien?

Wanneer de antwoorden op deze vragen ruimte bieden voor twijfels en dit komt bij herhaling terug, kan de volgende vraag zijn:

  1. Wat heb ik nodig om de aansluiting te vinden en te houden? Óf . . . .
  2. Zit ik nog op de juiste plek?

Dit lijkt een open deur. Uit gesprekken merk ik dat veel mensen dit meer bezighoudt dan zij aan hun omgeving willen tonen. En dat geldt niet alleen voor uitvoerende medewerkers, maar ook voor managers en directies.

Onnodig verloop en ongewenst verzuim nemen af wanneer meer aandacht besteed wordt aan alles wat nodig is om mensen de ruimte te geven om goed te kunnen functioneren. En dat kan morgen anders zijn dan vandaag. De oplossing zit vaak niet zozeer in het veranderen, maar eerst en vooral in de aandacht.

Aandacht voor de juiste zaken verdient meer!