Leiderschap = aandacht + aandacht + aandacht!

leiderschap apeldoorn

Leiden of managen?

Wanneer het gaat om het aansturen van organisaties en van mensen spreken we in Nederland over leiders, leidinggevenden en managers. Termen die nogal eens op een hoop gegooid worden en door elkaar heen worden gebruikt. Dit terwijl deze termen wel degelijk een verschillende betekenis kennen en een duidelijk verschil kennen van de invulling en verwachting van de functie. Daar waar de term leider vooral gericht is op visie en doelstellingen, dus over alles waarvan we nog niet weten wat de werkelijke uitkomst zal zijn, is een manager vooral gericht op controle en beheersing van hetgeen er nu is, nu wordt uitgevoerd en vandaag dient opgeleverd strattera dosage.

De huidige situatie is niet de waarheid voor morgen!

Daar waar van de manager wordt gevraagd aandacht te hebben voor de huidige situatie, zal de leider vooral aandacht hebben voor de waarheid van morgen.

Het bestaansrecht van HRM

Een ander aspect zit in de aandacht voor mensen. In (grotere) bedrijven en organisaties ligt de aandacht voor de mens op het bord van HRM. En terwijl iedere manager wel weet hoe belangrijk mensen zijn, zie je veel dat de invloed en zeggenschap van bijvoorbeeld een financieel manager of een productiemanager vele malen groter is dan van een HR Manager. Voor het gemak van de lijnmanager hebben we de aandacht voor de mens ondergebracht in een stafdienst, de invloed van HR is in veel bedrijven en organisaties zeer gering.

Er zijn in Nederland veel HR experts en HR functionarissen. Daar kun je vanuit twee perspectieven naar kijken. Betekent de grote hoeveelheid HR experts dat er zoveel problemen bestaan binnen bedrijven en organisaties of zijn het grote aantal vraagstukken binnen bedrijven en organisaties het gevolg van het aantal HR experts. Kortom kan het zijn dat de hang naar bestaansrecht van HR afdelingen ervoor heeft gezorgd dat de echte aandacht van de leidinggevenden voor mensen in zijn functie vervangen is door complexe en vaak overbodige systemen en HR instrumenten?
En nog steeds worden nieuwe HR systemen en instrumenten bedacht, onder het mom van innovatie.

Aandacht

Continuïteit is bij uitstek een aandachtspunt voor leiders. Aangezien bijvoorbeeld ongewenst verzuim een vraagstuk is binnen het aandachtsgebied continuïteit, is het aan de leider om hier in zijn agenda en zijn functioneren aandacht voor te hebben. Veel verzuim is het gevolg van een tekort aan aandacht van leiders. Een leider dient de oplossing hiervoor niet te zoeken bij de HR afdeling, maar neemt dit zelf op in zijn agenda als te verbeteren.
Een effectieve leider kent dit probleem niet.

Een goede leider heeft aandacht voor een werkbare balans tussen mens en resultaat.