Verantwoordelijkheid dragen, dat wil men graag!

Alex Janssen, maart 2017

Mensen nemen graag verantwoordelijkheid! In deze tijd ervaren we vele voorbeelden van mensen die niet of nauwelijks eigen verantwoordelijkheid lijken te willen nemen, maar toch ben ik nog steeds stellig van mening dat mensen dat wel graag doen. Het geeft hen immers het gevoel dat zij er toe doen en dat hun bijdrage van betekenis is. Dat hoeft echt niet altijd te gaan om zaken die de hele wereld omvatten, maar vrijwel altijd wel in onze dagelijkse sfeer. Dat kan in het privé leven zijn, maar zeker ook in het werkzame leven. Laten we ons tot dat laatste beperken.

Verantwoordelijkheid dragen in het werk.

De mate waarin mensen hun verantwoordelijkheid in het werk oppakken hangt voor een zeer belangrijk deel af van de mate waarin hen dat wordt toegestaan. Als er sprake is van hiërarchische verhoudingen dan ligt het voor de hand dat iemand die boven je staat voor bepaalde dingen toestemming zal moeten geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat mensen dan maar voor alles toestemming gaan vragen. De wijze waarop hun leidinggevende antwoord op hun vragen geeft, bepaalt in belangrijke mate of mensen bereid en in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ik hoor u zich afvragen, dat het niet nemen van verantwoordelijkheid dus aan de leidinggevende ligt? Volgens mij voor een belangrijk deel wel: Lees ook mijn blog waarin ik schrijf dat leidinggevende vaak de veroorzakers van hun eigen drama zijn maar eens.

Delegeren?

De reden waarom er in bedrijven overal kaders voor worden geschapen houdt blijkbaar verband met de behoefte om zaken onder controle te willen hebben, maar hoe ver moet dat gaan? Delegeren is het overdragen van werk aan mensen die je dat toevertrouwt, met controle op hoofdlijnen. Daar is eigenlijk alles mee gezegd. Toch enige toelichting. Werk kun je niet overdragen aan mensen die niet over de daarvoor vereiste competenties beschikken. Als manager word je wel erg druk als je elke tussenstap zou willen controleren. Ik ben ervan overtuigd dat dat
ook niet nodig is: zorg voor competente mensen in jouw team, definieer de kaders en stel deadlines. Mensen zijn tot veel meer in staat dan je denkt.

Laatst hoorde ik een algemeen directeur zeggen dat een van zijn medewerkers op een vrij cruciale functie niet bepaald proactief is. Hij vergoeilijkte dat met de mededeling dat alles wat je aan hem vraagt je wel keurig krijgt. Die directeur wil dus blijkbaar een proactieve persoon op die plaats, maar gedoogt reactiviteit bij hem omdat ie het werk zo goed doet! Natuurlijk kom ik daar niet aan, maar ik stel wel de vraag: Welk doel dien je als je concessies doet aan datgene wat je belangrijk voor je bedrijf vindt? Wanneer moet je dat bezuren?

Worden mensen ongeleide projectielen?

Alleen als jij niet duidelijk bent, dan gaat ieder namelijk doen wat hij of zij denkt dat het beste is. Als je duidelijk maakt waar je samen voor staat, hun aandeel daarin faciliteert en hun bijdrage waardeert, zullen ze meer dan ooit voor het bedrijf of voor jou gaan. Ze voelen zich verbonden en zullen zich zien als een belangrijk onderdeel van de gehele keten.

Ons e-coach programma Ondernemend werken stimuleert medewerkers meer verantwoordelijkheid op zich te nemen. De brandjes kunnen zij heel goed zelf blussen. U als leidinggevende komt dan meer dan ooit toe aan uw hoofdtaak: ‘To manage is to get things done’.