Resultaatgericht werken!?

Jan Boekestijn, maart 2017

Wat is het?
De titel refereert aan wat in veel organisaties gemakkelijk wordt geroepen. Het woord ‘resultaatgericht’ zetten we voor bekende woorden als management, opleiden, vergaderen, sturen, werken, ……. Eigenlijk vreemd dat we dit doen. Het is toch logisch dat als je werkt, managet, opleidt, vergadert, etc. dat je daarmee een bepaald resultaat verwacht. Waarom zetten we het er dan toch voor. Zou er anders geen resultaat uit het werken voortvloeien? Lijkt me niet.
Volgens mij is de aandacht voor resultaten een gevolg van nadruk op winst, aandeelhouderswaarde, efficiëntie. Vooral door de crisisjaren is duidelijk geworden dat het daar vooral om draait. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit.
Iedereen snapt dat het volstrekt logisch is dat werken en managen resultaten opleveren. Dat zit daar in besloten. In de taal noemen we dat een ‘pleonasme’. Net als het wit in ‘witte sneeuw’ is het ‘resultaatgericht’ bij resultaatgericht werken een overbodige toevoeging.
Als je het goed beschouwd is het ook nog eens een belediging. Heel veel mensen werken hard om goede resultaten te bereiken. Door te roepen dat ze resultaatgericht moeten werken zeg je impliciet dat ze dat tot nu toe niet heel goed hebben gedaan…. Ik zou er als medewerker niet blij van worden.

Waarom gebruiken we het dan toch?

Misschien komt het omdat we vinden dat de resultaten tegenvallen, dat er meer kan worden behaald. Of komt het doordat we de verkeerde resultaten bereiken? En hoe komt dat dan weer?

Valkuilen
Dit vraagt om een nadere analyse. Volgens mij helpt het wanneer je precies weet wat je moet doen, waartoe het moet leiden, wat je inspanningen moeten opleveren. Heel vaak is daar onduidelijkheid over. We denken wel te weten wat er moet gebeuren, zonder dat we dat goed verifiëren. In samenwerkingsverbanden kan dat nogal eens tot gedoe leiden. Ieder interpreteert het doel op eigen wijze en handelt daar naar. Gevolg is dat we in elkaars vaarwater terecht komen. Dan is het inderdaad niet vreemd dat de gewenste resultaten niet worden bereikt. Ook als het te behalen resultaat wel duidelijk is voor iedereen, dan nog zijn er een reeks factoren die het behalen van het gewenste resultaat kunnen belemmeren.  Denk aan het verdelen van taken en bevoegdheden, of het inrichten van werkprocessen. Wie gaat wat doen en is iedereen competent genoeg? Tal van vraagstukken die van invloed zijn op het bereiken van resultaten.

Trots
Ik ben er van overtuigd dat iedereen graag resultaten wil bereiken. Iedereen krijgt een gevoel van trots wanneer die iets heeft gepresteerd, zeker wanneer dat niet eenvoudig was. Dat gevoel ontstaat alleen wanneer je de verbinding kan leggen tussen jouw inspanningen en het bereikte resultaat. Je wordt niet trots op iets wat een ander voor je heeft gedaan. Wanneer je individueel werkt is het niet moeilijk de verbinding te leggen tussen inspanningen en resultaat. In een groep wordt het anders. Iedereen draagt een klein
beetje bij aan uit uiteindelijke resultaat. Juist daar is het van belang scherp de verbinding van jouw bijdrage aan het resultaat te kunnen koppelen.

Maar wat definiëren we nu als resultaat? Natuurlijk, het gaat vooral om dat wat het primaire proces oplevert. De producten en diensten die door de markt worden gevraagd en betaald. Maar er zijn meer resultaten te benoemen. Ik zou het bijvoorbeeld een mooi resultaat vinden wanneer het ziekteverzuim structureel onder de 3% blijft, of dat de tevredenheid van medewerkers altijd hoog scoort, dat iedere medewerker het gevoel heeft dat hij er toe doet, van betekenis is voor de organisatie. Een mooi resultaat is tegenwoordig ook een grote mate van duurzaamheid.

Dat wat iemand tot zijn/haar resultaatgebied mag rekenen, hangt natuurlijk sterk af van de positie en rol binnen een samenwerkingsverband. Een ICT-er streeft bijvoorbeeld naar nul storingen. Een telefonist naar snelle en constructieve afhandeling van telefoontjes, een manager heeft een andere resultaatdefinitie dan de glazenwasser. Een kok heeft een andere kijk op resultaat dan een kelner.

Resultaten leiden tot resultaten
Het is belangrijk te beseffen dat ieder resultaat niet op zich zelf staat. Ieder resultaat is onderdeel van een groter resultaat. Het gezamenlijke resultaat van de kok (smakelijk gerecht) en dat van de kelner (goede bediening) leidt tot het resultaat van de tevreden klant. Iedereen die in een organisatie werkt heeft klanten en leveranciers. Het bewust zijn van wie je klant is en wat zijn behoeften zijn, maakt dat je tot goede resultaten kunt komen. Dat je waarde toevoegt. Het is dus superbelangrijk dat je in contact staat met jouw (interne) klant om voortdurend te weten wat zijn/haar wensen en behoeften zijn. Zodra er iets verandert kun je hier snel en adequaat op inspelen. Zo blijf je de goede resultaten boeken. Overigens, zelf ben je ook klant van iemand die aan jou levert. Het helpt de ander jou beter te bedienen wanneer je duidelijk bent over wat je precies wilt hebben. Goed communiceren is dan natuurlijk cruciaal. Hoe is dat nu georganiseerd? Levert het altijd de juiste informatie op? Weet je wat jouw klanten het liefst hebben? Als je daar gericht mee aan de slag gaat, komen de resultaten vanzelf. Dan is ook duidelijk wat jouw bijdrage is geweest. En wordt duidelijk hoe die, in samenhang met de resultaten van anderen tot het grotere resultaat hebben geleid. Dan kun je als team een gevoel van trots krijgen, zeker als het lukt om als team verder te komen dan de optelsom van de individuen. Zoals je begrijpt gaat dat niet vanzelf.

Reactie
Ik ben benieuwd naar jouw mening over deze blog. Wat levert je dit op? Laat het me weten via dit formulier. Als je meer wilt weten over ondernemend werken verwijs ik je graag naar onze website.