Van statushouders naar succesvolle werknemers

De integratie van statushouders laat op zich wachten doordat taal- en inburgeringscursussen te vaak niet worden afgerond. Dit staat toeleiding naar werk in de weg. Gevolg is dat bijna 90 % van de statushouders na 2,5 jaar nog altijd geen betaald werk heeft en leeft van uitkeringen.

Een integrale aanpak biedt kansen.  

Na de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 hebben gemeentelijke overheden zich vanaf 2016 actief ingezet voor de instroom van statushouders naar werk. Twee en een half jaar later blijkt de werkelijkheid weerbarstig.

Gezien deze ervaringen klinkt de suggestie van maatwerk aannemelijk. De vraag is hoe dit te realiseren en te organiseren. Wie neemt hierin het initiatief? Is het de taak van de gemeente, bij welke afdeling ligt deze verantwoording? Welke rol heeft het bedrijfsleven en het ROC i.v.m. opleidingen, m.b.t. stage en werkervaringen? Afgelopen jaren is door kenniscentra en -platforms als Pharos en KIS, maar ook de WRR en de SER herhaaldelijk gewezen op de vraagstukken en knelpunten rond statushouders en werk. In deze White-Paper leest u een verfrissende kijk op dit complexe onderwerp, dat vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen verschillende partijen.

Via onderstaande knop kunt u het gehele document downloaden.

[maxbutton id=”26″]