Te groot voor servet, te klein voor tafellaken

Energizer

Peter is een genie. Althans, dat vinden zijn vrienden. Hijzelf vindt zich wel creatief maar verder niet bijzonder. Zijn talent om slimme dingen te bedenken zit gewoon in hem. En zo heeft hij zijn ‘Energizer’ verder ontwikkeld. Het idee kwam in de sportschool. Alle apparaten zaten met een stekker in het stopcontact, hadden stroom nodig. Met zijn natuurkundige achtergrond en pragmatische persoonlijkheid ontwikkelde hij zijn eigen ‘fitness-apparaat’ dat geen stopcontact nodig heeft. Sterker, door op dit apparaat te ‘werken’ maak je zelf stroom. De hoeveelheid is afhankelijk van de inspanningen, maar iemand die een beetje getraind is kan met een uurtje inspanning voldoende stroom opwekken om een avondje tv te kijken. Gezond en duurzaam tegelijkertijd.Na het uitzetten van enkele prototypes is langzaam maar zeker de productie op gang gekomen. De vraag nam geleidelijk toe en daarmee de noodzaak meer tijd in deze onderneming te steken. Inmiddels werken er 17 mensen in een kleine hal op het lokale industrieterrein. De verwachtingen zijn dat de groei nog wel even aanhoudt. De markt is er helemaal klaar voor. Maar hoe zorg je ervoor dat dit goed blijft gaan? Wie gaat de juiste mensen werven? Hoe zorg je ervoor dat de huidige medewerkers blijven? Welke salarissen zijn marktconform? Hoe zit het met wettelijke regelingen zoals ouderschapsverlof, die net veranderd is? Hoe houd ik mijn financiën op orde, ook op langere termijn? Hoe professionaliseer ik mijn inkoop, verkoop, logistiek?

Dynamiek

Organisaties groeien en krimpen. Al naar gelang de ontwikkelingen in de markt en de economische situatie. Het normale patroon is dat organisaties klein beginnen, als ‘start-up’. Iemand heeft een product ontwikkeld, of ontdekking gedaan die goed in de markt ligt, zoals Peter. Deze vaak enthousiaste persoon begint zelf met het produceren ervan en bij succes begint de groei erin te komen.

Dan begint het. Op een gegeven moment wordt het te veel. Het succes is groter dan de beschikbare tijd om het te produceren. Dan moet de enthousiaste ondernemer keuzes maken. Ga ik iemand inhuren, koop, of ontwikkel ik een machine, ga ik uitbesteden? Het begin van een dergelijke groei verloopt meestal erg geleidelijk. Eerst met z’n tweeën, drieën en na verloop van tijd is er sprake van tien of meer medewerkers. De ondernemer heeft steeds minder tijd om zelf te produceren. Hij moet zijn medewerkers aan het werk houden, randvoorwaarden regelen, in- en verkoop organiseren, allerlei personele en financiële verplichtingen uitvoeren. Er blijkt ook allerlei wetgeving te bestaan waaraan moet worden voldaan. Allemaal zaken waar hijzelf niet zo enthousiast over wordt. En teruggaan naar het oude kleinschalige productieniveau is ook niet meer mogelijk. Klanten zijn tevreden en verwachten dat hij blijft leveren. Die wil hij niet teleurstellen.

Onderzoek

Dan toch maar een en ander ‘formaliseren’. Maar wat en hoe en vooral hoe zwaar. Al snel komt hij erachter dat er nogal wat systemen, modellen, applicaties zijn die weliswaar dergelijke zaken goed op orde brengen en houden, maar ook erg duur zijn, zoals SAP, AFAS, Exact en andere. Deze applicaties zijn voor zijn behoefte veel te zwaar, waardoor de kosten niet in verhouding staan tot de baten. Als organisatie is hij ‘te groot voor servet en te klein voor tafellaken’. Hij is ook niet groot genoeg om op alle disciplines specialisten in te huren. In- en verkoop heeft hij inmiddels geregeld en gedelegeerd, maar alles op gebied van personeelszaken en financiën doet hij nog steeds zelf. Hij komt hier wel ver mee, maar steeds vaker komen er vraagstukken op hem af waar hij het antwoord op schuldig moet blijven. Na een rechtszaak over een ontslag van een medewerker die in zijn ogen de kantjes ervan afliep weet hij het zeker. Dit vraagt professionele aandacht. Dit is echt een ‘vak’, je kunt het er niet maar even bij doen. Bovendien zou hij op eigen niveau wel eens willen spreken met iemand die hem met ‘ondernemersvraagstukken’ kan helpen. Al is het maar om zekerheid te krijgen over eigen keuzes.

Professional op maat

Zo is het Peter ook vergaan. Na consultatie met een extern ‘doorgewinterde’ adviseur heeft hij besloten delen te ‘outsourcen’. Specialistisch werk doet hij niet zelf en hij neemt er ook geen personeel voor aan. Hij huurt op maat deze kennis is in volgens een contractuele overeenkomst. Hij kan altijd terugvallen op deze mensen, want naast hun professie zijn het steeds dezelfde mensen die hem en zijn organisatie door en door kennen. Het is net alsof hij deze kennis vast in dienst heeft en waarmee hij regelmatig even gesprekken voert en allerlei vraagstukken snel tot een oplossing brengt. Professioneel, op maat, maar ook strategisch inspirerend. Bovenal geeft het Peter rust die hem zijn creativiteit heeft teruggegeven.

Peter heeft een contract met Symion professionals die hem op meerdere disciplines op afroep ondersteunen bij al zijn vraagstukken en hem helpen dit in het juiste perspectief te plaatsen. Zijn beslissingen zijn daardoor beter geworden, de organisatie efficiënter en effectiever en hij gelukkiger.

Ook eens bespreken of dit een passende oplossing is? Bel Jan Boekestijn op 06 4426 4418.