Goed voor je mensen zorgen.

Alles anders?

Dit is de tijd waarin alles lijkt te veranderen. Werkdruk neemt toe, de recessie dreigt, kosten rijzen tot ongekende hoogten. Organisaties, bedrijven en mensen hebben daar zonder uitzondering mee te maken.

Goed zorgen voor elkaar en voor je mensen zou niets nieuws moeten zijn. Dat zou je volgens ons altijd al moeten doen. We hebben er eerder over geschreven, het geven van aandacht loont: https://symion.nl/loont-aandacht-nog-wel/

Maar deze tijd maakt wel dat er accenten verschuiven. In deze blog richten we ons met name op de ontwikkeling die mensen in het algemeen zelf graag doormaken. Het is in uw belang om daar alert op te zijn. Goede zorg voor je medewerkers reduceert ziekteverzuim en voorkomt overmatig verloop van personeel.

Ambitie

Mensen die nieuw bij een bedrijf of organisatie komen werken, lopen over van energie. Voor een deel komt dat omdat men goed heeft nagedacht over zijn of haar ambitie en gaandeweg de sollicitatiegesprekken tot de ontdekking kwam, dat men die ambitie nu juist in die mooie nieuwe baan zou kunnen waarmaken. We hebben ervaren dat bedrijven die erg innovatief zijn in deze tijd best goed aan mensen kunnen komen. Innovatieve bedrijven vormen kennelijk iets aantrekkelijks voor ambitieuze mensen. Toch schuilt ook hier een gevaar, dat prima te vermijden is. Verderop in dit artikel geven we een paar tips.

Aandacht voor die nieuwe medewerker is er doorgaans kort na het indiensttreden nog wel. Om ervoor te zorgen dat die nieuwe medewerker zich snel thuis voelt en het werk zo snel mogelijk zelfstandig kan uitvoeren. Het ‘gevaar’ ontstaat op langere termijn: als mensen al een tijdje meedoen wordt er minder of zelfs niet meer over ambities en over carrière-aspecten gesproken. Maar dat is dan juist voor hen wellicht meer aan de orde.

Als in die fase mensen door een recruiter of via LinkedIn worden benaderd voor ander werk, dan is de kans groot dat ze vertrekken. Dat nieuwe bedrijf of organisatie belooft namelijk dat ze helemaal zullen aansluiten op de ontwikkelbehoefte van uw medewerker. Net als u dat wellicht bij de aanstelling indertijd beloofde!

De moraal van het verhaal is dus om met uw mensen in gesprek te zijn en te blijven. Leer ze kennen als deskundige en als mens en begrijp ook dat ze ambities hebben, welke en waarom.

Tips

Zo kom ik tot de volgende tips:

Weet wat uw mensen willen. Dat wordt altijd besproken tijdens de sollicitatiegesprekken, maar krijgt vaak minder/geen aandacht als mensen wat langer bij je werken. Er zijn mensen die carrière willen maken terwijl anderen genoeg hebben aan het werk gewoon goed willen doen. Maar iedereen doet er graag toe en wil serieus genomen worden.

Geef mensen de ruimte. Zorg ervoor dat ze het werk voor een belangrijk deel zelf kunnen invullen. Als mensen dat kunnen doen voelen ze zich vrijer en neemt hun veerkracht toe

Geef mensen eigen verantwoordelijkheid. Mensen kunnen meer dan men denkt. Soms zelfs meer dan ze zelf denken. Draag verantwoordelijkheden aan hen over. Dat gaat misschien een keer fout, maar meestal niet. Net zoals dat gaat als u alles zou controleren.

Spreek uw mensen regelmatig. Dat kan best eens bij de koffieautomaat zijn, maar plan ook regelmatig ‘echte’ gesprekken met hen. Plan kwaliteit-tijd met uw mensen. Dat loont!

Kom gemaakte afspraken na. Het lijkt een open deur, maar controleer zelf eens een tijdje of u dat goed lukt. Zo ja, ga ermee door, zo nee doe er wat aan. Noteer die gemaakte afspraken en deadlines in uw agenda. Kom erop terug, ook als u niet kunt waarmaken wat u aanvankelijk hoopte of beloofde.

Wees alert. Onthoud ook zaken die niets met werk te maken hebben maar belangrijk voor uw mensen zijn.  Bijvoorbeeld dat ze een operatie moeten ondergaan of net op vakantie zijn geweest. Maak daarover korte notities in uw agenda en doe er wat mee.

Sta open voor aspecten van ‘andere tijden’. Ik scheef in de aanhef al, dat alles aan verandering onderhevig lijkt te zijn. Maar we moeten ons realiseren dat dat doorlopend speelt, ook al lijkt dat nu wat extreem. Het is zaak dat je open staat voor die veranderingen en dat weet te gebruiken in je rol naar je mensen toe. Zodat je hen op maat kunt helpen of antwoord kunt geven op hun vragen. 

Ga steeds op zoek naar talent. Mensen hebben meer in hun mars dan je soms denkt. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer mensen in een sportclub een belangrijke functie op zich nemen die ze kunnen en/of leuk vinden. Wellicht kunnen en willen ze dat talent ook in uw bedrijf of organisatie inzetten.

Aandacht

Uw mensen doen ertoe. Het is respectvol om dit als uitgangspunt te hanteren. Bovendien vormen mensen ook nog eens het kapitaal van uw organisatie of bedrijf. Zij verdienen dus doorlopend aandacht, net als uw bedrijfsmiddelen. Aandacht houdt dit menselijk kapitaal vitaal en gemotiveerd. Deze mensen willen blijven investeren in zich zelf en de organisatie.

Aandacht geven is niet moeilijk en zelfs erg leuk. Daar moet je wel tijd voor hebben of maken. Als dat vanwege de drukke tijden of hoge werkdruk niet (goed) lukt, dan komen we graag eens bij u op de koffie. We kunnen u beslist helpen die tijd vrij te maken. Dat hebben we al heel vaak met succes gedaan.