Mediation

blog dinyHet is alweer een tijdje geleden dat ik benaderd werd door een werkgever. De bedrijfsarts had n.a.v. een ziekmelding mediation geadviseerd.

Ziek

Zoals gebruikelijk, houd ik twee aparte kennismakingsgesprekken. Eén met werkgever en één met werknemer. Het laatste gesprek vindt plaats bij werknemer (Guus) thuis in aanwezigheid van zijn partner. Guus en zijn vrouw zitten volop in de kleine kinderen, eentje van 1½ jaar en eentje van net 4 jaar. Het is druk en rommelig in huis. Voor mij werkt het om op deze manier een indruk te krijgen van de situatie en van de ‘achterban’. Staat de vrouw van Guus er wel of niet achter dat hij in gesprek gaat met zijn baas? Beiden maken zich veel zorgen. Wat als Guus ontslagen wordt? Hoe moet het dan met het huis en de kinderen? En, kán Guus wel in gesprek? Hij is immers ziek en eigenlijk voelt hij zich steeds zieker.

Rol bedrijfsarts

Ik leg uit dat ik daar niet over ga. De bedrijfsarts is van mening dat er sprake is van verzuim vanwege een conflict op het werk en dat werkgever en werknemer met elkaar in gesprek moeten om de zaak op te lossen. Soms ziet een werknemer wanneer hij in een conflict verzeild raakt geen andere mogelijkheid dan zich ziek te melden. De praktijk leert dat soms een korte afkoelperiode nuttig is. De bedrijfsarts biedt daar ook ruimte voor. Daarna is het zaak om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren. Hoe langer het duurt eer partijen met elkaar in gesprek gaan, des te groter de kans dat het verzuim ontaardt in daadwerkelijk ziek worden en langdurig ziekteverzuim.

Emoties

Guus kijkt zijn vrouw aan en ik zie haar haast onmerkbaar knikken. Met een zucht geeft hij aan bereid te zijn om in gesprek te gaan met Hans. Ik geef hem tijdens de rest van het gesprek de ruimte om zijn hart te luchten en zijn verhaal te doen.

Hans

Het kennismakingsgesprek met Hans vindt plaats op het bedrijf. Het is een klein bedrijf met ongeveer 10 medewerkers. Een aantal medewerkers heeft meerdere aandachtsgebieden. Zo heeft Guus het systeembeheer onder meer als taak. Een paar weken terug was er een grote computerstoring waarna Hans erachter kwam dat er geen backups gemaakt waren. Dat heeft hij expres gedaan, laat Hans luidkeels weten. Een aantal dagen werk was verdwenen. Daar heeft hij een hartig woordje met hem over gesproken en nu zit meneertje, zogenaamd ziek, thuis.

In gesprek

Onwennig zitten Hans en Guus een paar dagen later bij mij aan de mediationtafel. Het gesprek gaat al snel over hoe ieder zich de afgelopen periode heeft gevoeld. Guus voelt zich in de hoek gedrukt, omdat hij ten overstaan van andere collega’s werd weggezet als een saboteur. Terwijl hij zich altijd met hart en ziel voor de zaak heeft ingezet. Hans zat met de gebakken peren en wist niet hoe hij de verdwenen gegevens weer boven water kon krijgen.

Ik zorg intussen dat beiden hun verhaal kunnen doen en dat er daadwerkelijk naar elkaar geluisterd wordt.

Angel

Ineens zegt Guus: ik weet wel waarom je mij vals beschuldigt, je wilt me gewoon kwijt! Ik trek een vragend gezicht en Guus vertelt dat Hans hem een paar maanden terug meedeelde dat er 38 in plaats van 40 uur per week gewerkt ging worden omdat de orderportefeuille achterbleef. En dat zou een korting op zijn salaris betekenen. Als dat gebeurt, hoe moet ik dan rondkomen met mijn gezin?

En dan dat systeembeheer. Ik heb het in mijn schoenen geschoven gekregen, maar nooit een echte opleiding ervoor gehad. Ik heb – ondanks dat – mijn stinkende best gedaan om dit goed te doen. En het kost me ook menig uurtje thuis om uit te zoeken hoe het zit, tijd die ik niet aan mijn gezin kan besteden.

Begrip

Ik zie enig begrip ontstaan bij Hans en nodig hem uit door te vragen hoe Guus het zou willen oplossen.

Langzaamaan keert de rust terug. Hans spreekt zijn waardering uit voor Guus, hij wil hem helemaal niet kwijt en Guus spreekt uit dat hij het altijd erg naar zijn zin gehad heeft.

Vaststellingsovereenkomst

Op verzoek van beide heren stel ik een vaststellingsovereenkomst op met onder meer afspraken over de overgang van de 40-urige naar de 38-urige werkweek. En het systeembeheer zal voortaan extern worden ondergebracht.

Even later staan de twee mannen samen buiten een sigaretje te roken, allebei met tranen in de ogen.

Diny Veldhuisen, MfN registermediator, – partner van Symion